Medische psychologie polikliniek

Op de polikliniek medische psychologie komt u voor een eerste gesprek bij één van de psychologen.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Eerste afspraak maken

De CWZ-dokter kan u of uw kind zowel poliklinisch als tijdens de opname (klinisch) verwijzen naar de polikliniek medische psychologie. Over het algemeen zal de CWZ-dokter voorstellen om u of uw kind te verwijzen. U kunt ook zelf bij uw CWZ-dokter om een verwijzing vragen naar de psycholoog. U ontvangt een schriftelijke uitnodiging van de eerste afspraak.

Vervolg afspraak

Tijdens de eerste afspraak bespreekt de psycholoog met u wat het vervolg gaat zijn. Als er wordt besloten een volgende afspraak te maken, dan kunt u deze zelf bij de balie van de afdeling medische psychologie maken. 

Afspraak afzeggen of wijzigen

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de afdeling. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Vertrouwelijke informatie

De klinisch psycholoog (in opleiding), de psychologisch assistent en alle medewerkers van de afdeling hebben beroepsgeheim. Als dat van belang is voor uw behandeling rapporteren wij vertrouwelijke informatie aan andere ziekenhuismedewerkers die bij de behandeling betrokken zijn. Bijvoorbeeld uw behandelend medisch specialist, uw behandelteam of uw huisarts. We verstrekken alleen informatie aan andere instanties buiten het ziekenhuis (waaronder uw huisarts) na uw schriftelijke toestemming.

Bereikbaarheid

Afdeling
Medische psychologie A75. Links van de hoofdingang (met loopbrug)

Telefoon
024 365 74 20 (van 8.30 tot 12.15 uur en van 13.15 tot 17.00 uur)

Bezoekadres 
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres 
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur
Alleen op afspraak

Vanaf 16 oktober nieuwe locatie: A75

Polikliniek medische psychologie verhuist naar een nieuwe locatie A75. Links van de hoofdingang (met loopbrug).

Recht op inzage rapport

U heeft recht op inzage en/of een kopie van de rapportage van onderzoek of behandeling. Daarvoor kunt u contact opnemen met de klinisch psycholoog. Die zal het dossier met u doornemen.

Kwaliteitsbewaking

De afdeling medisch psychologie streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening. Zijn er zaken die u niet begrijpt of waar u ontevreden over bent? De psycholoog bespreekt dat graag met u. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris.
De klinisch psychologen houden zich aan de gedragscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Bij deze instantie kunt u terecht met vragen. Adres: Postbus 9921, 1006 AP Amsterdam.

Gang van zaken polikliniek medische psychologie

  • U en/of uw kind meldt zich bij de balie van A75.
  • Als u aangemeld bent, neemt u plaats in de wachtkamer.
  • De psycholoog komt u halen.
  • Het gesprek zal gaan over uw klachten en de gevolgen daarvan.
  • Ook zal er worden gesproken over hoe met de klachten om wordt gegaan.
  • Aan u of uw kind zal worden gevraagd wat u in een eventuele behandeling wilt bereiken.
  • De psycholoog bepaalt in overleg met u en/of uw kind het vervolg.

De afspraak kan gedeeltelijk of geheel onder supervisie worden uitgevoerd door een student psychologie.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over zorgprofessional doornmalen, l..

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen met deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze onderzoeken. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

B
D
E
F
G
K
L
P
R
S
V
W