Vrouwenincontinentie team

Bij het spreekuur van het vrouwen incontinentieteam kunt u terecht met ongewild urineverlies. Dit team bestaat uit urologen, gynaecologen en bekkentherapeuten. Zij bekijken uw probleem vanuit verschillende invalshoeken. Wij bieden u een snel zorgtraject.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraken

Afspraak maken
De huisarts of een CWZ-dokter verwijst u naar de polikliniek. Een polimedewerker belt u op om afspraken te maken voor gecombineerde afspraken. Dan hoeft u niet onnodig naar het ziekenhuis te komen. U komt 2 keer naar het ziekenhuis voor verschillende onderzoeken.

Afspraak afzeggen of wijzigen 
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Bereikbaarheid

Afdeling
Polikliniek urologie B28, melden bij Meldpunt 1B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 82 55 (van 8.30 - 17.00 uur)

Openingstijden
8.00 tot 17.00 uur

Gang van zaken

  • Voor de eerste afspraak meldt u zich bij de balie van de polikliniek urologie.
  • Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.
  • De verpleegkundige roept u binnen in de spreekkamer. Zij neemt met u de toegezonden vragenlijsten door. Daarna gebeuren meteen de eerste onderzoeken.
  • Tijdens een tweede bezoek krijgt u nog meer onderzoeken. Diezelfde dag krijgt u de uitslag en een behandelvoorstel van de arts.

Vrouwen incontinentie team

U verlaat hiermee de informatiepagina's over zorgprofessional bosveld-hendriks, m.c.a..

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen met deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

B
O
S