Interview Chris van Bommel

Waarom ben je diabetesverpleegkundige geworden?
De ziekte Diabetes Mellitus is een zware klus die 365 dagen per jaar aandacht vraagt. Ik ben diabetesverpleegkundige geworden omdat ik mensen met diabetes wil helpen bij het integreren van deze ziekte in hun dagelijks leven. Het is de kunst om het leven met diabetes dragelijk te houden. In de praktijk betekent het dat ik, behalve kennis overdragen, erop uit ben om de eigen regie van de patiënt ten aanzien van zijn diabetes te versterken.

Het is een doe-het-zelf ziekte die echter veel onzekerheden en angsten met zich mee kan brengen. Daar heb ik alle begrip voor en ik zie het als mijn taak om de patiënt te helpen vaardigheden te ontwikkelen, om dit aan te kunnen en ook vol te houden. Ik vind het belangrijk om, bij het ontwikkelen van die vaardigheden, uit te gaan van de mogelijkheden en de grenzen van de patiënt. Gewoon samen kijken wat reëel en haalbaar is.