Interview J. Bertrams

Waarom ben je lid cliëntenraad geworden?
Gedurende mijn loopbaan in de hulpverlening heb ik me altijd ingezet voor versterken van de positie en de eigen regie van de hulpvrager. Daarnaast heb ik ook zelf mogen ervaren wat en hoe het is om zorg te krijgen en patiënt te zijn. In de cliëntenraad kan ik beide ervaringen inbrengen.

Wat mogen patiënten van jou verwachten?
Ik wil me van harte inzetten in het meedenken over het verbeteren - vanuit het perspectief van de patiënt - van de zorgverlening van CWZ. Het is geen kwestie van de patiënt meer betrekken bij belangrijke beslissingen. Wat mij betreft heeft de patiënt al de regie en is het zaak dat artsen en verpleegkundigen hun deskundigheid vooral meer gaan inzetten als 'coach' van de patiënt.

Is er iets anders wat je graag wilt delen?
Ik geloof heel erg in het concept van Samen Beslissen. Ik zou iedereen willen aanbevelen daar goed nota van te nemen en met elkaar in gesprek te gaan hoe dit op je eigen vakgebied of afdeling te realiseren is.