Psychiatrie polikliniek

Op de polikliniek komen patiënten met verschillende psychiatrische klachten. Als regelmatige afspraken met een psychiater voldoende zijn. 
Wij zijn gespecialiseerd in:

 • POP: psychiatrie, obstetrie (verloskunde) en pediatrie (kindergeneeskunde)
 • Parkinson
 • kanker
 • angststoornissen
 • bipolaire en andere stemmingsstoornissen
 • SOLK: Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten

Wij werken samen met andere afdelingen binnen het ziekenhuis en met andere ggz-instellingen buiten CWZ. Op onze polikliniek bieden we met name kortdurende behandelingen aan.

Het behandelaanbod van de polikliniek bestaat uit:

 • medicijinen
 • psychiatrisch verpleegkundige hulp
 • begeleiding door maatschappelijk werk

Daarnaast zijn ook mogelijkheden voor diverse vormen van psychotherapie in samenwerking met afdeling medische psychologie

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraken

Afspraak maken
De huisarts of behandelend specialist verwijst u naar de polikliniek. Als u onder behandeling bent bij een vrijgevestigde psychotherapeut of het algemeen maatschappelijk werk, kunt u óók bij onze polikliniek terecht. Ook dan moet u een verwijzing van uw huisarts hebben.
Bel de poli voor een afspraak. Als de wachttijd oploopt, vragen we de huisarts de verwijsbrief te faxen voordat we een afspraak maken. Zo zorgen we dat patiënten die snel zorg nodig hebben niet te lang hoeven wachten.

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Bereikbaarheid

Afdeling
Polikliniek psychiatrie A15

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 82 05

Fax
024 365 73 64

Openingstijden
8.30 tot 12.45 uur en 13.30 tot 17.00 uur
Alleen op afspraak

Gang van zaken

 • Op de polikliniek komt u voor het eerste gesprek van 45 tot 60 minuten bij een van de psychiaters, klinisch psycholoog of arts in opleiding.
 • Dan wordt besproken of behandeling op onze polikliniek bij een psychiater geschikt is voor u.
 • Er kan aanvullend onderzoek gebeuren. Bijvoorbeeld door een klinisch psycholoog of maatschappelijk werker.
 • Het gebruik van medicijnen is vrijwel altijd een onderdeel van de behandeling.
 • Op de polikliniek is geen langdurige psychotherapie of psychosociale begeleiding mogelijk. Wel kunnen we op indicatie een maatschappelijk werkende of psycholoog kortdurend bij de behandeling betrekken worden.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over zorgprofessional belgers, j.a.m..

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen met deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

B
L
M
R
 • Remij, C.C.T.
  Specialistisch verpleegkundige psychiatrie/cognitief gedragstherapeutisch medewerker VGCt