Kanker/oncologie polikliniek

Patiënten met kanker die chemotherapie,  hormoontherapie of doelgerichte therapie nodig hebben, komen op de polikliniek oncologie. Een verpleegkundig specialist oncologie, internist-oncoloog of researchverpleegkundige begeleidt u hier. Ook krijgt u te maken met de oncologieverpleegkundige. De polikliniek oncologie valt onder interne geneeskunde.

Afspraken

Afspraak maken
De CWZ-dokter verwijst u naar het spreekuur.

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Gang van zaken

  • U meldt zich bij de balie.
  • Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.
  • U wordt binnengeroepen in de spreekkamer. U bespreekt hoe het met u gaat. Daarna volgen controles.

Bereikbaarheid

Afdeling
Polikliniek oncologie B09

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 87 88 (van 8.30 - 17.00 uur)
Telefonisch spreekuur: elke werkdag van 8.30 - 10.00 uur
Na 17.00 uur en in het weekend: 024 365 78 60 (verpleegafdeling B12)

Openingstijden
8.30 tot 17.00 uur

U verlaat hiermee de informatiepagina's over zorgprofessional alofs, f..

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

A
  • Alofs, F.
    Verpleegkundig specialist oncologie
B
F
J
L
M
O
W
  • Walthaus, H.
    Researchverpleegkundige hematologie/oncologie