Curettage abortus/miskraam

Wat is een curettage?

Bij een curettage haalt de arts weefsel weg uit de baarmoeder.

Wat gebeurt er tijdens een curettage?

De arts haalt het weefsel weg uit de baarmoeder met een scherp instrument (curette) of met een slangetje. Voor een curettage wordt u waarschijnlijk een dag opgenomen in het ziekenhuis. De curettage gebeurt bijna altijd onder algehele verdoving. Soms mag u dezelfde dag nog naar huis, soms verblijft u een nacht in het ziekenhuis.

Wanneer krijgt u een curettage?

Dat gebeurt in overleg met u. Bijvoorbeeld in geval van abortus. Of als er na een miskraam weefsel achterblijft in de baarmoeder. U krijgt dan de keuze tussen twee behandelingen: medicijnen (misprostol) of een zuigcurettage. De arts zuigt dan het achtergebleven weefsel weg met een slangetje.

Waar gebeurt een curettage?

Curettage gebeurt op de operatiekamer (OK) van CWZ.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over verpleegafdeling verloskunde verpleegafdeling a42.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.