Urinekatheter

Een katheter is een dun, hol, flexibel slangetje dat in de blaas wordt ingebracht om de urine af te voeren.

Een katheter kan via de plasbuis of in de onderbuik worden ingebracht. 

 

Soorten katheters

Er bestaan verschillende soorten katheters:

Een katheter voor eenmalig gebruik
Eenmalige katheterisatie wordt ook wel intermitterende katheterisatie genoemd Dat betekent dat de katheter wordt gebruikt om urine uit de blaas te laten lopen en daarna wordt verwijderd.
Deze techniek kan een verpleegkundige bij u doen. Het is ook mogelijk om deze handeling aan te leren onder begeleiding van een continentieverpleegkundige.

Een verblijfskatheter
Een verblijfskatheter wordt ook wel een transurethrale katheter (via de plasbuis) genoemd.
Deze katheter heeft u voor een langere tijd. Om de urine op te vangen kan er een urinezakje op aangesloten worden.
U kunt een verblijfskatheter krijgen als het niet lukt om de blaas volledig leeg te krijgen.
Dit gebeurt door een verpleegkundige en is altijd in opdracht van een arts.

Een suprapubische katheter
Deze katheter wordt door een arts onder plaatselijke verdoving via de onderbuik rechtstreeks in de blaas gebracht. Dit kan een alternatief zijn voor een transurethrale katheter.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over verpleegafdeling urologie verpleegafdeling c42.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.