Tumor in nierbekken of urineleider verwijderen

Bij een kwaadaardige tumor in het nierbekken of de urineleider (urotheelcelcarcinoom) kan het nodig zijn de nier met de urineleider in het geheel te verwijderen.

Het verwijderen van een tumor in het nierbekken of in de urineleider gebeurt via een kijkoperatie

Toon meer

Bij dit soort tumoren is het vaak nodig om naast de nier ook de urineleider weg te halen. De chirurg maakt tijdens de operatie de nier en urineleider los. Door een grotere snee verwijdert hij vervolgens de nier en urineleider met daarin de tumor. Bij deze operatie krijgt u narcose.

Waar gebeurt het verwijderen van de tumor?

U wordt opgenomen op de verpleegafdeling urologie. De operatie vindt plaats op de operatiekamer (OK) van CWZ.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over verpleegafdeling urologie verpleegafdeling c42.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.