Chemotherapie

Chemotherapie is de behandeling van kanker met medicijnen (cytostatica).

Sommige medicijnen maken de kankercellen kapot, anderen remmen de celdeling. Dat betekent dat het aantal kankercellen niet toeneemt. Dit maakt dat vaak een combinatie van medicijnen noodzakelijk is om zoveel mogelijk tumorcellen te vernietigen.

Toon meer

U kunt chemotherapie krijgen als:

 • Curatieve behandeling. Een curatieve behandeling is gericht op genezing. Sommige kankersoorten reageren goed op chemotherapie. De cytostatica kunnen de tumor (kwaadaardige cellen) compleet kapotmaken.
 • Adjuvante behandeling. Een adjuvante chemotherapie is een aanvullende behandeling na een operatie of bestraling. U krijgt zo'n behandeling als de arts niet zeker weet of er nog kankercellen in het lichaam zijn achtergebleven. Deze behandeling is gericht op genezing en verkleint de kans op terugkeer van de kanker.
 • Neo-adjuvante behandeling. Deze chemokuur geeft de arts vóór de bestraling en/of operatie. De kuur moet de tumor kleiner maken. De arts bekijkt dan of na een vooropgesteld aantal chemokuren een operatie mogelijk is. Het doel is ook hier genezing.
 • Palliatieve behandeling. Is de kanker niet meer te genezen? Dan kan de chemotherapie soms helpen om de ziekte te remmen en/of uw klachten te verminderen. De bedoeling is zo uw kwaliteit van leven te verbeteren. Wanneer er meer bijwerkingen zijn dan dat iemand er baat bij heeft, is het beter de therapie te wijzigen of te staken.

Hoe verloopt chemotherapie?

U krijgt de cytostatica in uw lichaam met een infuus, een injectie of met een tablet. Via het bloed verspreiden de cytostatica zich door uw lichaam. Zo kunnen ze op bijna alle plaatsen van het lichaam kankercellen bereiken.

De behandeling is met pauzes. U krijgt een chemokuur en daarna een aantal weken rust. De kuur wordt een aantal keer herhaald, afhankelijk van de medicijnen, de ziekte, uw situatie en eventuele andere behandelingen. De cytostatica hebben ook invloed op gezonde cellen. Die kunnen zich in de rustperiode herstellen. Gezonde cellen herstellen veel sneller dan kankercellen.

Verschillende soorten chemotherapie geven aanleiding tot verschillende bijwerkingen. De medisch oncoloog bespreekt met u wat de werking en met name ook de bijwerkingen zijn van de kuur die voor u van toepassing is. Chemotherapie wordt ook wel ‘chemo’ genoemd.

Waar vindt chemotherapie plaats?

 • U krijgt chemotherapie meestal op de dagbehandeling oncologie.
 • Voor sommige chemokuren wordt u opgenomen op de verpleegafdeling oncologie.
 • Voor elke chemokuur komt u op controle op de polikliniek oncologie. Voor de eerste kuur krijgt u een gesprek met de oncologieverpleegkundige.
 • In het geval van longkanker vindt de chemotherapie plaats op de verpleegafdeling longziekten. De controles (bespreking verloop van ziektebeeld en onderzoeken) vinden ook daar plaats.
 • Bij blaaskanker kunt u een blaaspoeling krijgen. Dat gebeurt op de polikliniek urologie of verpleegafdeling urologie.
 • Chemotherapie kan in bijzondere situaties ook gegeven worden tijdens een operatie rechtstreeks in de bloedbaan in het geval van melanoom of een weke delen tumor.
 • Chemotherapie kan ook rechtstreeks in de buik gegeven worden ter bestrijding van uitzaaiingen van darmkanker of eierstokkanker, ook wel HIPEC genoemd. Ook dat gebeurt onder complete narcose op de operatiekamer.

Folders

U verlaat hiermee de informatiepagina's over verpleegafdeling urologie verpleegafdeling c42.