Blaasspoeling

Bij een blaasspoeling spoelt de arts de blaas met een speciale stof die de groei van kankercellen vertraagt.

Dit gebeurt na een blaasoperatie waarbij blaastumoren zijn verwijderd (TUR-T). Het kan meteen na de operatie (eenmalig) of bij herhaling op de polikliniek. Door de blaas te spoelen is de kans kleiner dat de tumor in de toekomst terugkeert.

Toon meer

Er zijn drie verschillende stoffen om de blaasspoeling mee uit te voeren:

  • Epirubicine.
  • Mitomycine.
  • BCG-vaccin.

De uroloog bepaalt of u een eenmalige of herhaalde poliklinische spoeling nodig heeft. Hierbij spelen de kernmerken van uw blaastumor een rol. Dit bepaalt ook met welke vloeistof hij de spoeling uitvoert.

Hoe verloopt een blaasspoeling?

Een eenmalige spoeling
Een eenmalige spoeling vindt plaats tijdens de opname voor de TUR-T. Deze spoeling kan niet plaatsvinden als de operatiewond in de blaas te groot is of als de urine niet helder genoeg is.

Een poliklinische spoeling
Bij een poliklinische spoeling ontbloot u uw onderlichaam en gaat u op de onderzoekstafel liggen. Via de plasbuis brengt de doktersassistente een katheter in de blaas. Hierdoor loopt alle urine uit de blaas. Via de katheter gaat de spoelstof naar de blaas. Daarna verwijdert de doktersassistent de katheter weer. De spoelvloeistof moet 2 uur in de blaas blijven zitten, daarna mag u het uitplassen op het toilet.

Waar vindt een blaasspoeling plaats?

De eenmalige spoeling vindt plaats op de verpleegafdeling urologie. De poliklinische spoeling vindt plaats op de polikliniek urologie.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over verpleegafdeling urologie verpleegafdeling c42.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.