Urineblaas verwijderen

De chirurg verwijdert de urineblaas tijdens een operatie.

Hoe verloopt het verwijderen van de urineblaas?

Voor deze operatie krijgt u narcose en een ruggenprik. Eerst kijkt de uroloog of er uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren van het kleine bekken door deze weg te halen en als dit nodig is tijdens de operatie te laten nakijken. Als er uitzaaiingen gevonden worden maakt hij de keuze om de blaas wel of niet weg te halen. Het is dan soms verstandiger om een andere behandeling te kiezen, zoals bestraling of chemotherapie. In de meeste gevallen wordt na het verwijderen van de lymfeklieren de blaas verwijderd. Bij vrouwen worden vaak ook de baarmoeder, eierstokken en vaginatop verwijderd. Bij mannen worden ook de prostaat en zaadblazen weggehaald. Daarna wordt meteen één van de 3 mogelijkheden voor het omleiden van de urine toegepast. De operatie duurt ongeveer 4 tot 6 uur.

Welke mogelijkheden zijn er voor het omleiden van de urine?
Na het verwijderen van de urineblaas kan de urine het lichaam niet meer via de natuurlijke weg verlaten. De urine moet dan omgeleid worden. Dit kan op 3 manieren:

  • via een urinestoma
  • via een neoblaas: een nieuwe blaas die is gemaakt van dunne darm. De urine verlaat het lichaam dan via de normale weg.
  • via een Indiana pouch: een nieuwe blaas die u leegt via een katheter in de navel. Deze optie wordt maar heel af en toe toegepast.

Waar vindt het verwijderen van de urineblaas plaats?

U wordt opgenomen op de verpleegafdeling urologie. De operatie vindt plaats op de operatiekamer (OK) van CWZ.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over verpleegafdeling urologie verpleegafdeling b44.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.