Nier verwijderen

De nier wordt verwijdert via een kijkoperatie.

Hierbij is het nodig om één van de gaatjes groter te maken. Door dit gaatje verlaat de nier het lichaam. Voor deze operatie krijgt u narcose.

Waar vindt een nier verwijderen plaats?

U wordt opgenomen op de verpleegafdeling urologie. De operatie vindt plaats op de operatieafdeling.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over verpleegafdeling urologie verpleegafdeling b44.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.