Delier behandeling

Een delier duurt totdat de ziekte die het veroorzaakt genezen is.

Hoe een delier behandelen?

Patiënten kunnen nog weken tot maanden thuis last hebben van het delier. De arts behandelt dus in de eerste plaats die ziekte. Soms ondersteunt een psychiater of geriater bij de behandeling. De volgende interventies zijn mogelijk:

 • Medicijnen kunnen rust geven.
 • De verpleegkundigen zorgen voor zoveel mogelijk structuur en rust.
 • Soms is het nodig om de patiënt te fixeren. Anders kan hij uit bed vallen of een infuus lostrekken. Voor deze fixatie zal toestemming gevraagd worden van de cantactpersoon van de patiënt.

Waar gebeurt de behandeling van een delier?

De behandeling gebeurt op de afdeling waar de patiënt ligt.

Wat kan de familie doen bij een delier?

Door de aanwezigheid van bekenden kan de patiënt zich veiliger en rustiger voelen. Een paar tips:

 • Spreek onderling en met de afdeling af wie wanneer op bezoek komt en hoe lang. Te veel bezoek kan verwarrend en beangstigend zijn.
 • Ga aan één kant van hem zitten zodat de patiënt zich op 1 punt kan richten.
 • Fluister niet met iemand anders bij uw familielid.
 • Communiceer duidelijk. Zeg wie u bent. Vertel waar de patiënt is en wat er gebeurd is. Spreek rustig en in korte zinnen. Stel eenvoudige vragen.
 • Zorg dat de patiënt zijn bril of gehoorapparaat heeft.
 • Breng vertrouwde voorwerpen mee. Een klokje of kalender kan ook helpen.
 • Als uw familielid dingen ziet of hoort die er niet zijn, ga daar niet in mee. Maar spreek hem ook niet tegen.
 • Vertel wanneer u weggaat, wanneer u terugkomt of wie er na u komt.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over verpleegafdeling urologie verpleegafdeling b44.