Onverklaarbare lichamelijke klachten behandeling

CWZ is gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met (onvoldoende) onbegrepen lichamelijke klachten. Door het uitgebreide behandelaanbod kunnen we zorg op maat bieden. Bij de behandeling zijn een psychiater en een medisch psycholoog/psychotherapeut betrokken.

Verwijzing

De huisarts verwijst u door naar de polikliniek psychiatrie. Verwijzingen door medisch specialisten, psychotherapeuten, arbo-artsen en andere behandelaren zullen altijd in overleg met de huisarts plaatsvinden.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek brengen we de klachten en de achtergronden in kaart. Daarna bepalen we samen met u het behandeltraject. U en de huisarts krijgen het intakeverslag in de vorm van een brief toegestuurd.

Welke soorten behandelingen zijn mogelijk?

Diagnostiek voor en advies aan de huisarts

De huisarts verwijst de patiënt door naar de polikliniek psychiatrie. Tijdens dit eenmalige consult zet de psychiater de problemen op een rij en sluit hij eventuele onderliggende psychiatrische problemen uit. De huisarts (en de patiënt) krijgen een brief met de conclusie en adviezen. De huisarts zal dit dan verder met de patiënt bespreken.

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling van de onbegrepen lichamelijke klachten en eventuele bijkomende psychiatrische stoornissen. Hierbij zijn er verschillende mogelijkheden, zoals medicatie en/of psychotherapie. Als er sprake is van onderliggende trauma’s kan een specifieke traumabehandeling plaatsvinden.

Cursus omgaan met lichamelijke klachten

Cursus 'Omgaan met lichamelijke klachten' voor patiënten die niet meer goed functioneren, maar bij wie een psychotherapeutische behandeling niet haalbaar is. De cursus is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en leert de patiënt hoe hij de gevolgen van de lichamelijke klachten kan verminderen.

Kortdurende psychodynamische psychotherapie (KPP)

Kortdurende psychodynamische psychotherapie (KPP) voor patiënten die in staat zijn tot zelfreflectie en ondanks de klachten op een aantal levensgebieden nog redelijk functioneren. De behandeling bestaat uit 20 wekelijkse groepsbijeenkomsten van ieder 1,5 uur. In deze groep gaat de patiënt werken aan een onbewust herhalend relatiepatroon dat de lichamelijke klachten veroorzaakt of versterkt.

Dagbehandeling

Dagbehandeling van 3 dagen per week voor 3 of 6 maanden. Deze is voor patiënten die vanwege hun lichamelijke klachten niet langer kunnen functioneren in hun dagelijks leven. De behandeling versterkt het vermogen om eigen en andermans lichaamssignalen waar te nemen en daarvoor open te staan. Ook leert de patiënt onderliggende mentale toestanden ervaren en beter emoties te uiten.

Dagklinische nazorggroep

1-daagse nazorggroep voor patiënten die de dagbehandeling met succes hebben doorlopen en het moeilijk vinden om weer de draad op te pakken.

Klinische diagnostische opname op de verpleegafdeling psychiatrie

Korte (maximaal 3 weken), klinische opname voor nader onderzoek als dit poliklinisch niet mogelijk is.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over verpleegafdeling psychiatrie paaz verpleegafdeling a14.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.