Psychiatrie PAAZ verpleegafdeling A14

In sommige situaties kan een opname op de afdeling psychiatrie noodzakelijk zijn.

  • u heeft een ernstige depressie en moet opnieuw ingesteld worden op medicijnen;
  • u wilt verslavende medicatie afbouwen;
  • u heeft klinische ondersteuning nodig bij het stoppen met alcoholgebruik;
  • wij bieden een opnamemogelijkheid voor moeder en baby op onze Moeder-Baby kamer. Deze is bedoeld voor vrouwen die na de bevalling psychische problemen hebben gekregen en waarvoor ambulante begeleiding niet (meer) toereikend is. De meest voorkomende ziektebeelden zijn: depressie, psychose of aanpassingsproblemen. Naast het behandelen van de psychische problemen staat herstel, dan wel het optimaliseren van de moeder/kind-relatie centraal.
  • Ook behandelen wij op onze kliniek patiënten die zowel een psychiatrische als een lichamelijke aandoening hebben. Dit deel van de kliniek noemen we de Medisch Psychiatrische Unit (MPU). Deze afdeling voldoet aan de veldnormen MPU en is daardoor geclassificeerd als hoogspecialistische zorgafdeling.
  • Op een deel van onze MPU, de zogenaamde Intensive Care zone, kunnen we zeer intensieve zorg en begeleiding bieden aan patiënten.

De kliniek bestaat in het totaal uit 16 bedden.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Verwijzing en aanmelding

De indicatie voor een opname stelt een psychiater op de polikliniek. Deze psychiater spreekt het doel van de opname en het behandelplan met u af. Net als de vermoedelijke duur van de opname. In geval van een spoedopname kan ook de crisisdienst van Pro Persona de indicatie stellen. Daarnaast is een gedwongen opname mogelijk. Bij een spoedopname spreekt de psychiater kort na de opname met u het behandelplan af.

Psychiatrische consultatieve denst 

De psychiatrische consultatieve dienst van de afdeling psychiatrie is betrokken bij de psychiatrische zorg voor mensen die opgenomen zijn binnen CWZ vanwege lichamelijke problemen. Wanneer er bij een patiënt sprake is van psychiatrische problematiek, of het vermoeden hierop, dan kan een arts binnen CWZ de psychiatrisch consultatieve dienst vragen voor diagnostiek en behandeladviezen.
Op verzoek van een medische specialist vinden ook psychiatrische beoordelingen plaats van patiënten op de Spoedeisende hulp van CWZ.
Nadat de patiënt uit het ziekenhuis wordt ontslagen, kan de behandeling, als het nodig is, voortgezet worden op de polikliniek psychiatrie of Medisch Psychiatrische Unit (MPU).

Behandelplan

In uw behandelplan staat vermeld welke ziekte u heeft en wat het doel is van de opname. Indien mogelijk maakt de psychiater al vóór de opname samen met u een behandelplan. Het doel van de opname is meestal te ontdekken waarom u ziek geworden bent en hoe u met uzelf en met uw omgeving op een andere manier kunt leren omgaan. Voor het stellen van de juiste diagnose (ziekte en/of oorzaak) kan (laboratorium) onderzoek of onderzoek door andere medisch specialisten nodig zijn. Bij het behandelplan zijn meestal meerdere medewerkers betrokken. Het kan een behandeling zijn met medicijnen, (psycho)therapie of begeleiding. De therapieën vereisen een actieve deelname. Denk aan psychomotorische therapie, beeldende therapie, activiteitentherapie of mindfulnesstraining.

Folder

Bereikbaarheid

Afdeling
Verpleegafdeling A14

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 79 80

Dokters en verpleegkundigen

Iedere patiënt heeft een vaste psychiater. U ziet deze altijd op de polikliniek. Op de verpleegafdeling komt niet altijd uw eigen dokter langs. Daar komt dagelijks een afdelingsarts langs: een arts-assistent of huisarts in opleiding tot specialist / psychiater. Zij behandelen u onder supervisie van een psychiater. Deze personen zijn samen verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de verpleegafdeling. Het meeste heeft u te maken met de verpleegkundigen. Als u een gesprek wilt met de psychiater kunt u dit aangeven bij een verpleegkundigen.
Meer over de meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis.

Roken, alcohol en drugs

CWZ is een rookvrij ziekenhuis. Roken mag dan alleen nog buiten het terrein van CWZ. Roken in het ziekenhuis was al niet meer mogelijk. Nu is ook het terrein rookvrij. 

Een uitzondering is er gemaakt voor opgenomen patiënten van de verpleegafdeling psychiatrie. Dit betekent dat roken (ook e-sigaret) alleen mag in de tuin op de daarvoor bestemde plekken.
Bezoekers mogen alleen roken buiten het terrein van het ziekenhuis.
Alcohol en drugs zijn niet toegestaan.

U kunt op deze verpleegafdeling komen bij deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze verpleegafdeling komen via dit specialisme. Dit hangt af van uw situatie.