Psychiatrie PAAZ verpleegafdeling A14

Op verpleegafdeling A14 liggen patiënten met een combinatie van lichamelijke en psychiatrische klachten of met onbegrepen klachten. Wij kunnen 18 patiënten verplegen. Er is ook een Psychiatrische Medische Unit (PMU-functie) aanwezig. De PMU-functie betekent het vaststellen van diagnose, een behandeling gericht op genezen en voorkomen van pyschiatrische en somatische stoornissen bij patiënten.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Verwijzing en aanmelding

De indicatie voor een opname stelt een psychiater op de polikliniek. Deze psychiater spreekt het doel van de opname en het behandelplan met u af. Net als de vermoedelijke duur van de opname. In geval van een spoedopname kan ook de crisisdienst van GGz-Nijmegen of Gelderse Roos de indicatie stellen. Daarnaast is een gedwongen opname mogelijk. Bij een spoedopname spreekt de psychiater kort na de opname met u het behandelplan af.

Behandelplan

In uw behandelplan staat vermeld welke ziekte u heeft en wat het doel is van de opname. Indien mogelijk maakt de psychiater al vóór de opname samen met u een behandelplan. Het doel van de opname is meestal te ontdekken waarom u ziek geworden bent en hoe u met uzelf en met uw omgeving op een andere manier kunt leren omgaan. Voor het stellen van de juiste diagnose (ziekte en/of oorzaak) kan (laboratorium) onderzoek of onderzoek door andere medisch specialisten nodig zijn. Bij het behandelplan zijn meestal meerdere medewerkers betrokken. Het kan een behandeling zijn met medicijnen, (psycho)therapie of begeleiding. De therapieën vereisen een actieve deelname. Denk aan psychomotorische therapie, beeldende therapie, activiteitentherapie of mindfulnesstraining.

Folder

Bereikbaarheid

Afdeling
Verpleegafdeling A14

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 79 80

Dokters en verpleegkundigen

Iedere patiënt heeft een vaste psychiater. U ziet deze altijd op de polikliniek. Op de verpleegafdeling komt niet altijd uw eigen dokter langs. Daar komt dagelijks een afdelingsarts langs: een arts-assistent of huisarts in opleiding tot specialist / psychiater. Zij behandelen u onder supervisie van een psychiater. Deze personen zijn samen verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de verpleegafdeling. Het meeste heeft u te maken met de verpleegkundigen. Als u een gesprek wilt met de psychiater kunt u dit aangeven bij een verpleegkundigen.
Meer over de meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis.

U kunt op deze verpleegafdeling komen bij deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

I

U kunt op deze verpleegafdeling komen via dit specialisme. Dit hangt af van uw situatie.