Totale heupprothese

Als uw heup erg versleten is door artrose, kan het nodig zijn om het versleten deel te vervangen met een prothese. 

Een heupprothese is een kunstgewricht waardoor de heup weer goed kan bewegen.

Toon meer

Wij vinden het belangrijk dat er alleen A-merk heupprothesen worden geplaatst. Deze protheses hebben bewezen dat ze goed zijn, zowel op korte als lange termijn. We zorgen dat u alleen de beste prothese krijgt. We hebben voor de gecementeerde Exeter heupprothese gekozen. De ongecementeerde prothese is de Corail prothese.

Samen met u zal de orthopeed of verpleegkundig specialist de behandeling bespreken die voor u het beste is. Dit is onder andere afhankelijk van uw leeftijd en de stand van uw heup. In sommige situaties kan de orthopeed ook kiezen voor het gebruik van een ander soort prothese, dit zal hij dan met u bespreken.

Hoe verloopt het plaatsen van een totale heupprothese?

U krijgt de ruggenprik of narcose voor een goede verdoving. Daarna maakt de chirurg een snee aan de zijkant van uw been. Vervolgens maakt hij het gewrichtskapsel open om de kop uit de kom te kunnen halen. Wanneer dat gebeurd is, wordt de kop verwijderd en de kom schoongemaakt.

In het heupbeen plaatst de orthopedisch chirurg een nieuwe metalen kom met kunststof binnenkom. In het dijbeen wordt een metalen pin gebracht met daarop een kop. De kop en kom passen precies in elkaar. De prothese wordt, net als het zieke gewricht, op de plaats gehouden door het gewrichtskapsel. Als de kop in de kom is gezet, maakt de chirurg het gewrichtskapsel, de spieren en de huid weer dicht (hechten).

Revalidatie
Vaak kunt u na de 2e dag na de operatie weer naar huis. Daar revalideert u verder. De eerste 6 tot 8 weken na de operatie loopt u met krukken of rollator. De totale revalidatie kan 6 maanden tot 1 jaar duren. Deze termijnen verschillen per persoon. Uw arts vertelt u meer over uw persoonlijke situatie. U leest er meer over op de pagina over Fast Track.

Infectie
Bij een gewrichtsprothese is er altijd een kleine kans op een infectie. Bij een infectie is direct behandeling nodig. Als u denkt dat u een infectie heeft, neem dan meteen contact op met CWZ orthopedie of uw huisarts.

Folder

CWZ Zorgapp totale heupprothese

Deze behandeling staat in de CWZ Zorgapp. De gratis app geeft u alle belangrijke informatie over de behandeling. De app kan u ook berichten en herinneringen sturen op het moment dat bepaalde informatie voor u belangrijk is.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over verpleegafdeling orthopedie verpleegafdeling b44.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.