Hechten achillespees

Bij een operatie worden de twee uiteinden van de pees die zijn gescheurd weer tegen elkaar aan gelegd en gehecht.

Wanneer wordt uw achillespees gehecht?

Als u uw achillespees heeft gescheurd zijn er twee mogelijkheden voor uw behandeling: een operatie of gips. Welke behandeling het beste bij u past hangt van veel factoren af, bijvoorbeeld leeftijd, gezondheid, (sport)activiteit en voorkeur u of de arts.

Hoe gaat het hechten van de achillespees?

Eerst wordt u verdoofd. U kunt onder narcose worden gebracht of u krijgt een ruggenprik. Een ruggenprik zorgt ervoor dat uw benen verdoofd zijn. Daarna legt de arts de twee uiteinden van de pees die gescheurd zijn tegen elkaar aan. Vervolgens worden ze aan elkaar gehecht. Na de operatie krijgt u een gipsspalk.

Uw voet kan door de peeshechting in 'spitsstand' staan. Ook de spalk die u direct na de operatie krijgt, heeft deze spitsstand. Na 1 tot 1,5 week krijgt u onderbeengips. De voet die na verkorting van de gerepareerde achillespees tijdelijk in 'spitsstand' staat, wordt stapsgewijs in neutrale stand ingegipst (meestal 2e of 3e week) waarna u er gemakkelijker op kunt steunen. Zo kan de herstellende achillespees langzaam op lengte worden gebracht. Gedurende deze periode loopt u met 2 krukken. Na 6 tot 12 weken kunt u meestal weer normaal lopen. U kunt dan een eventuele sporttraining hervatten. Deze termijnen verschillen per persoon. Uw arts informeert u over uw persoonlijke situatie.

Waar gebeurt het hechten van de achillespees?

De operatie vindt plaats op de polikliniek chirurgie-heelkunde of orthopedie. De operatie vindt plaats in de operatiekamer (OK). Vervolgens krijgt u gips of een spalk in de gipskamer.

Folder

U verlaat hiermee de informatiepagina's over verpleegafdeling orthopedie verpleegafdeling b44.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.