Medisch maatschappelijk werk

Medisch maatschappelijk werk biedt mensen ondersteuning, begeleiding en kan adviseren bij psychosociale problemen die samen hangen met ziekte, behandeling en ziekenhuisopname.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de coronamaatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Over de afdeling

Wat doen we?

Ziek zijn, onderzoek en behandeling, opname in het ziekenhuis. Al deze factoren kunnen het dagelijks leven erg in de war brengen. Wij kunnen u hulp of advies geven bij vragen en problemen waar u mee zit. Lees meer >

Maatschappelijk werk ondersteunt!

Bij een aantal behandelingen of aandoeningen wordt Maatschappelijk werk standaard ingeschakeld voor een kennismaking:

Contact

Telefoon
024 365 74 10
Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur

Medisch maatschappelijk werk 
A12

U verlaat hiermee de informatiepagina's over verpleegafdeling oncologie verpleegafdeling b20.

U kunt bij dit specialisme te maken krijgen met de volgende behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit specialisme te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit specialisme te maken krijgen met deze zorgprofessionals. Dit hangt af van uw situatie.

B
D
H
L
R
S
V
Z