Oncologie verpleegafdeling B20

Op verpleegafdeling B20 liggen patiënten met kanker. Zij zijn onder behandeling van de internist-oncoloog. Op de afdeling zijn 1, 2 en 4 persoonskamers voor mannen en vrouwen samen. Er liggen ook patiënten met longziekten.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Dokters en verpleegkundigen

Iedere patiënt heeft een vaste arts. U ziet deze altijd op de polikliniek. Op de verpleegafdeling komt niet altijd uw eigen dokter langs. U ziet dagelijks de zaalarts: een arts-assistent in opleiding. Een co-assistent is een medisch student in opleiding. Zij verrichten vaak vooronderzoeken. Het meeste heeft u te maken met de verpleegkundigen. Deze personen zijn samen verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de verpleegafdeling.
Meer over de meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis.

In CWZ zijn ook familiezorgverpleegkundigen aanwezig. Zij kunnen familie en/of naasten van patiënten ontvangen en begeleiden.

Bereikbaarheid

Afdeling
Verpleegafdeling B20

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 77 78

Dagindeling

Hele dag Roomservice (eten en drinken)
6.00‑8.00 uur Medicijnronde
8.00 uur Zonodig pols en temperatuurcontrole. U kunt zich verzorgen. Zo nodig helpen wij u daarbij. Tussen 8.00 uur en 9.30 uur wordt zonodig bloed geprikt voor onderzoek. Graag op de kamer blijven.
9.00 uur Start artsenvisite. Uw verpleegkundige kent het programma. Heeft u op andere tijden vragen aan de arts, dan kunt u dit doorgeven aan de verpleegkundige. De verpleegkundige zorgt ervoor dat uw vraag door de arts wordt beantwoord.
11.30 uur Medicijnronde
14.30 uur Medicijnronde. De verpleegkundige komt u verplegen, instrueren, informeren en begeleiden volgens behandelplan.
16.30 uur Medicijnronde
22.00 uur Medicijnronde. Laatste ronde met warme en koude dranken voor de nacht.
22.00 uur Na dit tijdstip proberen wij te zorgen voor rust op de patiëntenkamers, zodat u kunt slapen.
's Nachts Een verpleegkundige maakt regelmatig een rondgang over de afdeling om te kijken of alles in orde is. Mocht u niet kunnen slapen of heeft u behoefte aan een praatje, bel dan gerust.

U kunt op deze verpleegafdeling komen bij deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.