Neurologie verpleegafdeling C12

Op verpleegafdeling C12 liggen patiënten van neurologie. Op de verpleegafdeling worden patiënten opgenomen met een aandoening aan het zenuwstelsel, het ruggenmerg en de hersenen. Op de afdeling zijn 1, 2 en 4 persoonskamers voor mannen en vrouwen samen. Ook liggen er patiënten van neurochirurgie en longziekten. Deze informatie geldt alleen voor patiënten van neurologie.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Dokters en verpleegkundigen

Iedere patiënt heeft een vaste neuroloog. U ziet deze altijd op de polikliniek. Op verpleegafdeling komt niet altijd uw eigen dokter langs. Patiënten zien dagelijks de zaalarts: een arts-assistent in opleiding tot neuroloog of neurochirurg. Het meeste heeft u te maken met de verpleegkundigen. Deze personen zijn samen verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de verpleegafdeling.
Meer over de meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis.

In CWZ zijn ook familiezorgverpleegkundigen aanwezig. Zij kunnen familie en/of naasten van patiënten ontvangen en begeleiden.

Bereikbaarheid

Afdeling
Verpleegafdeling C12

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 78 90

Dagindeling

7.30 uur Overdracht verpleging nachtdienst naar dagdienst.
7.45 uur Pols-, bloeddruk- en temperatuurcontrole. Start mogelijkheid om te ontbijten (Roomservice) Hierna kunt u zich verzorgen. Zo nodig helpen wij u daarbij. Vervolgens doet u oefeningen met een fysiotherapeut, logopedist of ergotherapeut.
10.00 uur Warme en koude dranken
10.00 uur Start artsenvisite. Uw verpleegkundige kent het programma. De verpleegkundige geeft informatie over de onderzoeken van de volgende dag, indien van toepassing.
11.45 uur Mediijnronde
12.00 uur Vanaf dit tijdstip kunt u de warme maaltijd gebruiken. Dat kan ook ’s avonds. Na de maaltijd is er gelegenheid om te rusten.
14.00 uur Tussen 14.00 uur en 17.00 uur worden er zonodig onderzoeken of therapie gedaan.
17.00 uur Medicijnronde.
17.00 uur Vanaf dit tijdstip kunt u een broodmaaltijd gebruiken. U kunt ook warm eten als u wilt.
19.00 uur Warme en koude dranken
20.00 uur Indien nodig komt een verpleegkundige u verzorgen.
22.00 uur Na dit tijdstip proberen wij te zorgen voor rust op de patiëntenkamers, zodat u kunt slapen.
's Nachts Een verpleegkundige maakt regelmatig een rondgang over de afdeling om te kijken of alles in orde is. Mocht u niet kunnen slapen of heeft u behoefte aan een praatje, bel dan gerust.

U kunt op deze verpleegafdeling komen bij deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze verpleegafdeling komen via dit specialisme. Dit hangt af van uw situatie.