Longziekten verpleegafdeling B20

Op verpleegafdeling B20 liggen patiënten van longziekten. Zij hebben een aandoening aan de longen en luchtwegen en worden daarvoor behandeld. Op de afdeling zijn 1, 2, 3 en 4 persoonskamers voor mannen en vrouwen samen. Hiervan is 1 kamer gereserveerd voor behandeling met chemotherapie. Er is een dagverblijf op de afdeling. Ook liggen er patiënten met kanker.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Dokters en verpleegkundigen

Iedere patiënt heeft een vaste longarts. U ziet deze altijd op de polikliniek. Op de verpleegafdeling komt niet altijd uw eigen dokter langs. Longpatiënten zien dagelijks de zaalarts: een arts-assistent in opleiding tot longarts of internist. Het meeste heeft u te maken met de verpleegkundigen. Deze personen zijn samen verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de verpleegafdeling.
Meer over de meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis.

Bereikbaarheid

Afdeling
Verpleegafdeling B20

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 77 78

Dagindeling

7.00 uur Medicijnronde
7.15 uur Start mogelijkheid om te ontbijten (roomservice)
7.30 uur De verpleegkundigen hebben een werkbespreking.
8.00 uur Hierna kunt u zich verzorgen. Zo nodig helpen wij u daarbij. Tussen 8.00 uur en 9.00 uur wordt zonodig bloed geprikt voor onderzoek. Graag op de kamer blijven. Heeft u een revalidatieschema, dan kunt u daarop lezen welke activiteiten u op welk moment mag verrichten. De hele dag door kunnen er onderzoeken plaatsvinden. Hier kan geen vaste tijd voor worden aangegeven. Voorbeelden van onderzoeken zijn een longfunctieonderzoek of röntgenfoto. De verpleegkundige brengt u op de hoogte wanneer de tijdstippen bekend zijn waarop de onderzoeken zullen plaatsvinden.
9.00 uur Start artsenvisite. Uw verpleegkundige kent het programma. Heeft u op andere tijden vragen aan de arts, dan kunt u dit doorgeven aan de verpleegkundige. De verpleegkundige zorgt ervoor dat uw vraag door de arts wordt beantwoord.
12.00 uur Medicijnronde
12.00 uur Vanaf dit tijdstip kunt u de warme maaltijd gebruiken. Dat kan ook ’s avonds. Na de maaltijd is er gelegenheid om te rusten.
13.00 uur Tweede ronde bloedprikken indien nodig. De verpleegkundige geeft informatie over de onderzoeken van de volgende dag, indien van toepassing.
14.15 uur Tussen 14.15 uur en 17.00 uur is het mogelijk dat de fysiotherapeut oefeningen met u komt doen. Indien nodig komt een verpleegkundige u verzorgen.
15.00 uur Medicijnronde. Warme en koude dranken
17.00 uur Medicijnronde.
17.00 uur Vanaf dit tijdstip kunt u een broodmaaltijd gebruiken. U kunt ook warm eten als u wilt.
20.00 uur Tussen 20.00 uur en 22.30 uur komt, indien nodig, een verpleegkundige u verzorgen. Laatste ronde met warme en koude dranken voor de nacht
22.30 uur Na dit tijdstip proberen wij te zorgen voor rust op de patiëntenkamers, zodat u kunt slapen.
's Nachts Een verpleegkundige maakt regelmatig een rondgang over de afdeling om te kijken of alles in orde is. Mocht u niet kunnen slapen of heeft u behoefte aan een praatje, bel dan gerust.

U kunt op deze verpleegafdeling komen bij deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze verpleegafdeling komen via dit specialisme. Dit hangt af van uw situatie.