Kort verblijf C42

De verpleegafdeling kort verblijf is voor patiënten die een onderzoek of behandeling ondergaan. Zij hebben meerdere dagen zorg of observatie nodig. Ook zijn er patiënten die dezelfde dag weer met ontslag gaan. Op de afdeling zijn 1, 2 en 4 persoonskamers voor mannen en vrouwen samen. Op de afdeling liggen patiënten voor verschillende specialismen waaronder: chirurgie-heelkunde, KNO, gynaecologie, oogheelkunde, orthopedie, urologie, interne en plastische chirurgie. De afdeling kort verblijf is in het weekend gesloten. Als u langer moet blijven, wordt u overgeplaatst naar een andere verpleegafdeling.

Dokters en verpleegkundigen

Iedere patiënt heeft een vaste arts. U ziet deze altijd op de polikliniek. Op de verpleegafdeling komt niet altijd uw eigen dokter langs. Patiënten zien dagelijks de zaalarts: een arts-assistent in opleiding tot een specialist. Patiënten hebben vaak ook te maken met een physician assistent. Deze personen zijn samen verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de verpleegafdeling. Het meeste heeft u te maken met de verpleegkundigen.
Meer over de meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis.

Bereikbaarheid

Afdeling
Kort verblijf C42

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 77 40

Open
Van maandag 7.00 uur tot en met zaterdag 12.30

Dagindeling

6.30 uur Controle van de polsslag en temperatuur
7.00 uur Medicijnronde
7.20 uur Start mogelijkheid om te ontbijten (roomservice)
8.00 uur Hierna kunt u zich verzorgen. Zo nodig helpen wij u daarbij. Heeft u een revalidatieschema, dan kunt u daarop lezen welke activiteiten u op welk moment mag verrichten. Tussen 8.00 uur en 9.00 uur wordt zonodig bloed geprikt voor onderzoek of een hartfilmpje gemaakt. Graag op de kamer blijven.
9.00 uur Start artsenvisite. Uw verpleegkundige kent het programma.
9.30 uur Warme en koude dranken.
12.00 uur Medicijnronde
12.10 uur Vanaf dit tijdstip kunt u de warme maaltijd gebruiken. Dat kan ook ’s avonds. Na de maaltijd is er gelegenheid om te rusten.
13.00 uur Tweede ronde bloedprikken indien nodig. De verpleegkundige geeft informatie over de onderzoeken van de volgende dag, indien van toepassing.
15.00 uur Medicijnronde. Warme en koude dranken.
17.00 uur Vanaf dit tijdstip kunt u een broodmaaltijd gebruiken. U kunt ook warm eten als u wilt.
18.00 uur Medicijnronde
19.00 uur Warme en koude dranken
22.00 uur Medicijnronde. Laatste ronde met warme en koude dranken voor de nacht
23.00 uur Na dit tijdstip proberen wij te zorgen voor rust op de patiëntenkamers, zodat u kunt slapen.
's Nachts Een verpleegkundige maakt regelmatig een rondgang over de afdeling om te kijken of alles in orde is. Mocht u niet kunnen slapen of heeft u behoefte aan een praatje, bel dan gerust.

U kunt op deze verpleegafdeling komen bij deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

I

U kunt op deze verpleegafdeling komen via dit specialisme. Dit hangt af van uw situatie.