Interne geneeskunde verpleegafdeling B14

Op verpleegafdeling B14 liggen patiënten met inwendige ziekten (interne geneeskunde). Zij zijn onder behandeling van de internist. Incidenteel nemen we ook patiënten van dermatologie op. Op de afdeling zijn 1, 2 en 4 persoonskamers voor mannen en vrouwen samen. Er is een dagverblijf op de afdeling. Ook liggen er patiënten met nierziekten.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Dokters en verpleegkundigen

Iedere patiënt heeft een vaste arts. U ziet deze altijd op de polikliniek. Op de verpleegafdeling komt niet altijd uw eigen dokter langs. U ziet dagelijks de zaalarts: een arts-assistent in opleiding. Tweemaal per week komt ook een internist langs. Het meeste heeft u te maken met de verpleegkundigen. Deze personen zijn samen verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de verpleegafdeling.
Meer over de meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis.

Bereikbaarheid

Afdeling
Verpleegafdeling B14 interne geneeskunde

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 79 10

Dagindeling

Hele dag Roomservice (eten en drinken)
7.30 uur Medicijnronde
8.00 uur Controle van bloeddruk, pols en temperatuur. U kunt zich verzorgen. Zo nodig helpen wij u daarbij. Tussen 8.00 uur en 9.30 uur wordt zonodig bloed geprikt voor onderzoek. Graag op de kamer blijven.
9.00 uur Start artsenvisite. Uw verpleegkundige kent het programma.
10.00 uur Roomservice komt langs voor drankenronde.
12.00 uur Medicijnronde.
12.30 uur Tussen 12.00 en 13.00 krijgt u naar wens een broodmaaltijd of warme maaltijd
13.00 uur Zonodig komen de verpleegkundigen u verzorgen. Er is gelegenheid om te rusten.
14.00 uur De verpleegkundige komt u verplegen, instrueren, informeren en begeleiden volgens behandelplan.
14.30 uur De verpleging draagt over naar de volgende dienst en heeft bespreking.
15.00 uur Medicijnronde.
16.00 uur Eventueel inlichten over onderzoeken van de volgende dag.
17.00 uur Tussen 17.00 en 18.00 krijgt u een broodmaaltijd of warme maaltijd aangeboden.
18.00 uur Medicijnronde.
20.30 uur zonodig komen we u verzorgen en klaar maken voor de nacht. Eventueel nog controle van van bloeddruk, pols en temperatuur.
22.00 uur Medicijnronde.
22.00 uur Na dit tijdstip proberen wij te zorgen voor rust op de patiëntenkamers, zodat u kunt slapen. Het dagverblijf blijft open.
's Nachts Een verpleegkundige maakt regelmatig een rondgang over de afdeling om te kijken of alles in orde is. Mocht u niet kunnen slapen of heeft u behoefte aan een praatje, bel dan gerust.

U kunt op deze verpleegafdeling komen bij deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

I

U kunt op deze verpleegafdeling komen via dit specialisme. Dit hangt af van uw situatie.