Sterilisatie bij de vrouw

Bij sterilisatie van de vrouw sluit de gynaecoloog de eileiders af.

U kunt voor sterilisatie kiezen wanneer u zeker weet dat u geen kinderen (meer) wilt. Door het afsluiten van de eileiders kunnen de zaadcellen niet meer bij de eicel komen en kunnen eicellen niet meer naar de baarmoeder. U kunt dan niet meer zwanger worden.

Toon meer

Sterilisatie is niet 100% betrouwbaar. De kans op zwangerschap is wel heel klein. Hoe klein de kans precies is, hangt onder andere af van de sterilisatiemethode en van de leeftijd van de vrouw.

Wat gebeurt er tijdens sterilisatie bij de vrouw?

Sterilisatie bij de vrouw kan op verschillende manieren gebeuren. Dit gaat samen in overleg met uw arts. 

  • Een kijkoperatie (laparoscopie). De arts opereert via een paar kleine gaatjes in de buik. Zij brandt de eileiders dicht of sluit ze af met een klemmetje of een ringetje. De operatie gebeurt in dagbehandeling en meestal onder narcose.
  • Een hysteroscopie. De arts brengt een kijkbuis via de vagina in de baarmoederholte. Daarna plaatst zij een dun veertje in de eileiders. Hierdoor groeien de eileiders binnen drie maanden dicht (Essure-methode). Deze ingrepen gebeuren ook in dagbehandeling. Narcose is niet nodig.
  • Een buikoperatie. Dat is bijvoorbeeld nodig bij ernstige verklevingen. Voor een buikoperatie moet u worden opgenomen in het ziekenhuis. De operatie gebeurt onder narcose.

Wanneer krijgt u sterilisatie bij de vrouw?

Als vrouw kunt u kiezen voor sterilisatie als u niet (meer) zwanger wilt worden.

Waar gebeurt sterilisatie bij de vrouw?

Sterilisatie bij een vrouw gebeurt op de afdeling gynaecologie van CWZ.

Meer over sterilisatie bij de vrouw

Lees meer op de site van het patiëntenplatform van de NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) over:

  • vrouwen die een sterilisatie overwegen
  • vrouwen die een hysteroscopische sterilisatie krijgen
  • vrouwen die een laparoscopische sterilisatie krijgen 

U verlaat hiermee de informatiepagina's over verpleegafdeling gynaecologie verpleegafdeling c44.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.