Eierstokkankerbehandeling

Een operatie is de meest voorkomende behandeling bij eierstokkanker.

In een vroeg stadium wordt er vaak een stadieringsoperatie gedaan, hiermee kan het stadium van de ziekte worden vast gesteld. Hierbij verwijdert de gynaecoloog de eierstokken, baarmoeder en het grote inwendige vetschort ook wel omentum genoemd.

Toon meer

Als de ziekte zich door de hele buikholte heeft uitgebreid, neemt de gynaecoloog zo veel mogelijk tumorweefsel weg. Deze operatie wordt een debulking genoemd.

Ondanks een operatie bestaat de behandeling van eierstokkanker altijd uit twee delen. Zowel een operatie als chemotherapie. Soms wordt er voor gekozen om eerst kuren chemotherapie te geven gevolgd door een debulkingsoperatie en nog aanvullende kuren chemotherapie om de schade die een operatie kan opleveren te beperken. 

U verlaat hiermee de informatiepagina's over verpleegafdeling gynaecologie verpleegafdeling c44.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.