Gynaecologie verpleegafdeling C44

Op verpleegafdeling C44 liggen patiënten van gynaecologie. Ook liggen er patiënten van chirurgie-heelkunde.. Deze informatie geldt alleen voor gynaecologiepatiënten.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Dokters en verpleegkundigen

Iedere patiënt heeft een vaste gynaecoloog. U ziet deze altijd op de polikliniek. Op de verpleegafdeling komt niet altijd uw eigen dokter langs. Gynaecologiepatiënten zien dagelijks de zaalarts: een arts-assistent in opleiding tot gynaecoloog. Twee keer per week loopt een gynaecoloog (chef de clinique) visite op de afdeling. Deze personen zijn samen verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de verpleegafdeling. Het meeste heeft u te maken met de verpleegkundigen.
Meer over de meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis.

Bereikbaarheid

Afdeling
Verpleegafdeling C44

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 77 60

Dagindeling

7.30 uur Controle van de polsslag en temperatuur
7.30 uur Tussen 7.30 uur en 9.30 uur wordt zonodig bloed geprikt voor onderzoek. Graag op de kamer blijven.
7.40 uur Start mogelijkheid om te ontbijten (roomservice)
8.15 uur Start artsenvisite. Uw verpleegkundige kent het programma.
9.00 uur Heeft u een revalidatieschema, dan kunt u daarop lezen welke activiteiten u op welk moment mag verrichten. Zonodig doet u tot 12.00 uur oefeningen met de fysiotherapeut
9.30 uur Warme en koude dranken
12.00 uur Medicijnronde
12.10 uur Vanaf dit tijdstip kunt u de warme maaltijd gebruiken. Dat kan ook ’s avonds. Na de maaltijd is er gelegenheid om te rusten.
13.00 uur Hierna kunt u zich verzorgen. Zo nodig helpen wij u daarbij.
14.30 uur Tussen 14.30 uur en 15.00 uur hebben de verpleegkundigen een werkbespreking
15.00 uur Medicijnronde. Warme en koude dranken. De verpleegkundige geeft informatie over de onderzoeken van de volgende dag, indien van toepassing. Indien nodig komt een verpleegkundige u opfrissen of verzorgen. Ook is het mogelijk dat de fysiotherapeut komt om oefeningen met u te doen.
17.00 uur Medicijnronde.
17.55 uur Vanaf dit tijdstip kunt u een broodmaaltijd gebruiken. U kunt ook warm eten als u wilt.
19.00 uur Warme en koude dranken
20.00 uur Indien nodig komt een verpleegkundige u verzorgen.
21.30 uur Na dit tijdstip proberen wij te zorgen voor rust op de patiëntenkamers, zodat u kunt slapen. De grote verlichting gaat uit.
's Nachts Een verpleegkundige maakt regelmatig een rondgang over de afdeling om te kijken of alles in orde is. Mocht u niet kunnen slapen of heeft u behoefte aan een praatje, bel dan gerust.

U kunt op deze verpleegafdeling komen bij deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

I

U kunt op deze verpleegafdeling komen via dit specialisme. Dit hangt af van uw situatie.