Chirurgie-heelkunde verpleegafdeling C44

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Over de afdeling heelkunde

Op verpleegafdeling C44 liggen patiënten van algemene heelkunde en gynaecologie. U kunt bij ons terecht voor relatief kleine chirurgische ingrepen en complexe chirurgische ingrepen. De aandachtgebieden voor deze verpleegafdeling zijn met name oncologische chirurgie en chirurgie aan het spijsverteringskanaal (gastro-intestinale chirurgie). Op de afdeling kunnen maximaal 36 patiënten verpleegd worden. Mannen en vrouwen worden gemengd verpleegd. 

Voor patiënten op afdeling C44 voor de gynaecologie: kijk bij verpleegafdeling gynaecologie.

Sneller herstellen na een operatie

In CWZ wordt bij operaties die betrekking hebben op een dikke darm- of endeldarm operatie het ERAS programma toegepast. ERAS is een afkorting van Enhanced Recovery After surgery. Dit betekent: versneld herstel na operatie. Het ERAS protocol is een kwaliteitsprogramma rondom een operatie met daarin alle factoren die een positieve invloed hebben op herstel.

Stomazorg

De verpleegafdeling heelkunde geeft stomazorg aan patiënten. Op de verpleegafdeling werken gespecialiseerde stoma verpleegkundigen. Alle verpleegkundigen kunnen zorg dragen voor patiënten met een stoma. 

Er wordt nauw samen gewerkt met de stomapoli darm. De stomaverpleegkundigen begeleiden u bij het leren omgaan met de stoma. 

Darmkanker

Een gedeelte van de patiënten op afdeling heelkunde wordt geopereerd in verband met darmanker. Bij darmkanker groeien er kwaadaardige gezwellen in de dikke darm. Darmkanker komt vrij vaak voor. Ieder jaar krijgen zon 10.000 Nederlanders de diagnose darmkanker. Meestal zijn dat mensen van 60 jaar en ouder, een enkele keer gaat het om jongere mensen. Darmkanker heet ook wel dikkedarmkanker of colonkanker. Ga voor meer informatie naar darmkanker >

Contact

Telefoon
024 365 77 60

Afdeling
Verpleegafdeling C44

MijnCWZ patiëntportaal

MijnCWZ is een persoonlijke, beveiligde online omgeving voor patiënten van CWZ. U kunt in MijnCWZ uw medisch dossier inzien. Met MijnCWZ bereidt u zich goed voor op uw bezoek aan het ziekenhuis. Of leest u thuis alles nog eens rustig na. Kijk voor meer informatie op MijnCWZ.

CWZ Thuis-app

CWZ Thuis is een app, van de leverancier Luscii, voor thuismonitoring. De app maakt het mogelijk voor uw zorgverlener om op afstand uw gezondheid in de gaten te houden. Via de app staat u altijd in verbinding met uw zorgverlener. Dat is prettig als het goed gaat en geruststellend als het nodig is. CWZ Thuis is onderdeel van uw behandeltraject in CWZ. Lees meer over thuismonitoring darmoperatie >

Folders

Dagindeling

7.00 uur Medicijnronde
7.30 uur Start mogelijkheid om te ontbijten (roomservice)
Hierna kunt u zich verzorgen. Zo nodig helpen wij u daarbij. Heeft u een revalidatieschema, dan kunt u daarop lezen welke activiteiten u op welk moment mag verrichten. Tussen 8.00 uur en 9.00 uur wordt zonodig bloed geprikt voor onderzoek of een hartfilmpje gemaakt. Graag op de kamer blijven.
8.15 uur Start artsenvisite. Uw verpleegkundige kent het programma.
10.00 uur Warme en koude dranken
12.00 uur Medicijnronde
13.00 uur Tweede ronde bloedprikken indien nodig. De verpleegkundige geeft informatie over de onderzoeken van de volgende dag, indien van toepassing.
13.30 uur Vanaf dit tijdstip kunt u de warme maaltijd gebruiken. Dat kan ook ’s avonds. Na de maaltijd is er gelegenheid om te rusten.
15.00 uur Medicijnronde. Warme en koude dranken.
17.00 uur Medicijnronde
18.30 uur Vanaf dit tijdstip kunt u een broodmaaltijd gebruiken. U kunt ook warm eten als u wilt.
19.00 uur Warme en koude dranken
20.00 uur De verpleegkundige meet uw temperatuur, bloeddruk, pols en vraagt u naar een pijnscore.
22.00 uur Medicijnronde. Laatste ronde met warme en koude dranken voor de nacht.
22.30 uur Na dit tijdstip proberen wij te zorgen voor rust op de patiëntenkamers, zodat u kunt slapen.
's Nachts Een verpleegkundige maakt regelmatig een rondgang over de afdeling om te kijken of alles in orde is. Mocht u niet kunnen slapen of heeft u behoefte aan een praatje, bel dan gerust.