Chirurgie-heelkunde verpleegafdeling C44

Op verpleegafdeling C44 liggen patiënten van chirurgie-heelkunde en van gynaecologie. De aandachtsgebieden voor deze verpleegafdeling zijn met name: kankerchirurgie (oncologische chirurgie), chirurgie aan het spijsverteringskanaal (gastro-intestinale chirurgie) en ongevalschirurgie (traumatologie). Wij kunnen 40 patiënten verplegen. Op de afdeling zijn 1, 2 en 4 persoonskamers voor mannen en vrouwen samen.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Dokters en verpleegkundigen

Iedere patiënt heeft een vaste arts. U ziet deze altijd op de polikliniek. Op de verpleegafdeling komt niet altijd uw eigen dokter langs. U heeft of krijgt een verantwoordelijke chirurg, die gespecialiseerd is in de behandeling van uw aandoening tijdens uw opname. Het is mogelijk dat er meer dan één chirurg betrokken is bij uw behandeling. Heelkunde patiënten zien dagelijks de zaalarts: een arts-assistent in opleiding tot chirurg of een physician assistent. Twee keer per week loopt de verantwoordelijke chirurg samen met de arts-assistent of physician assistent visite volgens een vast schema. Het meeste heeft u te maken met de verpleegkundigen. Deze personen zijn samen verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de verpleegafdeling.
Meer over de meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis.

Bereikbaarheid

Afdeling
Verpleegafdeling C44

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 77 60

Dagindeling

7.00 uur Medicijnronde
7.30 uur Start mogelijkheid om te ontbijten (roomservice)
Hierna kunt u zich verzorgen. Zo nodig helpen wij u daarbij. Heeft u een revalidatieschema, dan kunt u daarop lezen welke activiteiten u op welk moment mag verrichten. Tussen 8.00 uur en 9.00 uur wordt zonodig bloed geprikt voor onderzoek of een hartfilmpje gemaakt. Graag op de kamer blijven.
8.15 uur Start artsenvisite. Uw verpleegkundige kent het programma.
10.00 uur Warme en koude dranken
12.00 uur Medicijnronde
13.00 uur Tweede ronde bloedprikken indien nodig. De verpleegkundige geeft informatie over de onderzoeken van de volgende dag, indien van toepassing.
13.30 uur Vanaf dit tijdstip kunt u de warme maaltijd gebruiken. Dat kan ook ’s avonds. Na de maaltijd is er gelegenheid om te rusten.
15.00 uur Medicijnronde. Warme en koude dranken.
17.00 uur Medicijnronde.
18.30 uur Vanaf dit tijdstip kunt u een broodmaaltijd gebruiken. U kunt ook warm eten als u wilt.
19.00 uur Warme en koude dranken
20.00 uur De verpleegkundige meet uw temperatuur, bloeddruk, pols en vraagt u naar een pijnscore.
22.00 uur Medicijnronde. Laatste ronde met warme en koude dranken voor de nacht.
22.30 uur Na dit tijdstip proberen wij te zorgen voor rust op de patiëntenkamers, zodat u kunt slapen.
's Nachts Een verpleegkundige maakt regelmatig een rondgang over de afdeling om te kijken of alles in orde is. Mocht u niet kunnen slapen of heeft u behoefte aan een praatje, bel dan gerust.

U kunt op deze verpleegafdeling komen via dit specialisme. Dit hangt af van uw situatie.