Cardiologie verpleegafdeling B42

Op verpleegafdeling B42 liggen patiënten met hartziekten die wat langer in het ziekenhuis moeten blijven.

Ook liggen er patiënten die extra worden bewaakt (telemetrie). Na een pacemakerimplantatie of ICD-implantatie komt u ook op deze afdeling. De afdeling kan 39 patiënten verplegen. Er is een dagverblijf.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Over de afdeling

Dokters en verpleegkundigen

Iedere patiënt heeft een vaste cardioloog. U ziet deze altijd op de polikliniek. Op de verpleegafdeling komt niet altijd uw eigen dokter langs. U ziet dagelijks de zaalarts: een arts-assistent in opleiding tot cardioloog of een physician assistent. Verder loopt tweemaal per week een cardioloog visite. Deze personen zijn samen verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de verpleegafdeling. Het meeste heeft u te maken met de verpleegkundigen.

Dagindeling

7.00 uur Medicijnronde
7.45 uur Ontbijt
8.00 uur Pols-, bloeddruk- en temperatuurcontrole. Hierna kunt u zich verzorgen. Zo nodig helpen wij u daarbij.
8.00 uur Tussen 8.00 uur en 9.00 uur wordt zonodig bloed geprikt voor onderzoek of een hartfilmpje gemaakt. Graag op de kamer blijven.
9.15 uur Tot 12.00 uur Artsenvisite. Uw verpleegkundige kent het programma.
9.30 uur Warme en koude dranken
12.00 uur Medicijnronde
12.00 uur Tot 13.00 uur Warme maaltijd of broodmaaltijd. Na de maaltijd is er gelegenheid om te rusten.
14.00 uur Tweede ronde bloedprikken indien nodig.
14.15 uur Tussen 14.15 uur en 17.00 uur is het mogelijk dat de fysiotherapeut oefeningen met u komt doen. Indien nodig komt een verpleegkundige u verzorgen.
15.00 uur Medicijnronde. Warme en koude dranken
17.00 uur Avondmaaltijd
19.00 uur Warme en koude dranken
22.00 uur Medicijnronde
23.00 uur Na dit tijdstip proberen wij te zorgen voor rust op de patiëntenkamers, zodat u kunt slapen.
's Nachts Een verpleegkundige maakt regelmatig een rondgang over de afdeling om te kijken of alles in orde is. Mocht u niet kunnen slapen of heeft u behoefte aan een praatje, bel dan gerust.

Telemetrie

Bij patiënten met hartritmestoornissen, willen we die stoornissen registreren. Ook bij de behandeling van hartritmestoornissen is een goede observatie van het hartritme noodzakelijk. Daartoe bewaken we deze patiënten met telemetrie. Hierbij krijgt u met elektroden(plakkers) een zendertje op de borst. Dit zendt continu het hartritme naar een centrale. Daar wordt het ritme opgeslagen, in beeld gebracht op een monitor en geanalyseerd op hartritmestoornissen. De centrale monitor en andere apparaten kunnen signalen geven in de vorm van een geluidssignaal. U hoeft niet ongerust te worden als een apparaat, de monitor of een infuuspomp, een signaal geeft. De verpleegkundige weet wat de signalen betekenen. Zij zal zo nodig actie ondernemen. Als u aan de telemetrie-apparatuur ligt, kunt u minder vrij bewegen.

U kunt op deze verpleegafdeling komen via dit specialisme. Dit hangt af van uw situatie.