Cardiologie verpleegafdeling A22

Op verpleegafdeling A22 liggen patiënten met hartziekten die maar kort in het ziekenhuis hoeven blijven. Bijvoorbeeld na een hartcatheterisatie of dotterbehandeling. Ook liggen er patiënten met maag-darm-leverziekten. Deze informatie geldt alleen voor cardiologische patiënten.

Tijdelijk op B42/C42

In verband met de realisatie van de nieuwe verpleegafdelingen en bijkomend geluidsoverlast wordt de cardiologie verpleegafdeling A22 vanaf zondag 11 oktober tijdelijk ergens anders gehuisvest. Dagbehandeling cardiologie verhuist naar B42 en klinische cardiologie naar C42. 

 

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Dokters en verpleegkundigen

Iedere patiënt heeft een vaste cardioloog. U ziet deze altijd op de polikiniek. Op verpleegafdeling komt niet altijd uw eigen dokter langs. Tweemaal per week komt ook een cardioloog langs. Dat hoeft niet per se dezelfde cardioloog te zijn die u op de polikliniek behandelt. Als het nodig is, zal hij met uw vaste cardioloog overleggen. Deze personen zijn samen verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de verpleegafdeling. Het meeste heeft u te maken met de verpleegkundigen.
Meer over de meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis.

Bereikbaarheid

Afdeling
Verpleegafdeling A22

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 79 20

Dagindeling

Hele dag Roomservice (eten en drinken)
7.00 uur Medicijnronde
8.00 uur Hierna kunt u zich verzorgen. Zo nodig helpen wij u daarbij. Heeft u een revalidatieschema, dan kunt u daarop lezen welke activiteiten u op welk moment mag verrichten. Tussen 8.00 uur en 9.00 uur wordt zonodig bloed geprikt voor onderzoek of een hartfilmpje gemaakt. Graag op de kamer blijven.
9.00 uur Start artsenvisite. Uw verpleegkundige kent het programma.
12.00 uur Medicijnronde
13.00 uur Tweede ronde bloedprikken indien nodig. De verpleegkundige geeft informatie over de onderzoeken van de volgende dag, indien van toepassing.
15.00 uur Medicijnronde. Warme en koude dranken
18.00 uur Medicijnronde.
22.00 uur Medicijnronde
23.00 uur Na dit tijdstip proberen wij te zorgen voor rust op de patiëntenkamers, zodat u kunt slapen.
's Nachts Een verpleegkundige maakt regelmatig een rondgang over de afdeling om te kijken of alles in orde is. Mocht u niet kunnen slapen of heeft u behoefte aan een praatje, bel dan gerust.

U kunt op deze verpleegafdeling komen bij deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze verpleegafdeling komen via dit specialisme. Dit hangt af van uw situatie.