Keizersnede

Een keizersnede is een operatie waarbij het kind via de buikwand ter wereld komt.

Een keizersnede wordt uitgevoerd als een bevalling via de vagina niet mogelijk is of te grote risico’s met zich meebrengt voor u, uw kind of voor u beiden.

Wanneer een keizersnede?

Een keizersnede wordt uitgevoerd wanneer bevalling niet mogelijk is via de vagina.

Hoe verloopt een keizersnede?

Bij een keizersnede zijn twee soorten verdovingen mogelijk: algehele narcose of een ruggenprik. De operatie duurt ongeveer 45 minuten, soms langer, soms korter. Bijna altijd maakt de gynaecoloog een snede boven het schaambeen. Vervolgens worden er een aantal handelingen verricht zodat de baarmoeder vrij komt te liggen. Daarna haalt de gynaecoloog via een snede in de baarmoeder uw kind naar buiten. De baby wordt meestal binnen een kwartier na het begin van de operatie geboren. Als uw kind geboren is, wordt de navelstreng doorgeknipt. Daarna maakt de gynaecoloog de baarmoeder en de verschillende lagen van de buikwand met hechtingen dicht.

Waar vindt een keizersnede plaats?

Een keizersnede gebeurt op de operatiekamer (OK) van CWZ.

Folder

U verlaat hiermee de informatiepagina's over specialisme verloskunde.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.