Keuring parachutespringen

Wat is een keuring voor parachutespringen?

Om te mogen parachutespringen is vooraf een medische keuring nodig.

Inhoud keuring

De inhoud van een parachutekeuring is als volgt:

  • bespreken van de medische vragenlijst
  • lichamelijk onderzoek (inclusief bloeddrukmeting)
  • bepalen van lengte en gewicht
  • ogentest
  • urine-onderzoek

De sportarts vult direct het formulier in. U krijgt het formulier na afloop mee. 

Voorbereiding op keuring

U kunt hieronder het medisch vragenformulier downloaden. Wilt u het ingevulde vragenformulier meebrengen naar de keuring? U hoeft zich niet specifiek voor te bereiden. U heeft geen sportkleding nodig.