Keuring duiken

Wat is de keuring voor duiken?

Sportduiken kan gevaarlijk zijn. Mensen met specifieke aandoeningen lopen extra risico's. Sportbonden en duikscholen vragen om een medische keuring.

Inhoud keuring

De inhoud van een duikkeuring is als volgt:

  • bespreken van de medische vragenlijst
  • lichamelijk onderzoek (inclusief bloeddrukmeting)
  • bepalen van lengte, gewicht en vetpercentage
  • ogentest
  • longfunctietest
  • urine-onderzoek

De resultaten van de keuring worden na afloop besproken. U krijgt direct een (internationaal) keuringsbewijs mee. 

Voorbereiding op de keuring

U kunt hieronder het medisch vragenformulier downloaden. Wilt u het ingevulde vragenformulier meebrengen naar de keuring? U hoeft zich niet specifiek voor te bereiden. U heeft geen sportkleding nodig.