Rijbewijskeuring

Wat is een rijbewijskeuring?

Voor automobilisten van 70 jaar of ouder is voor het verlengen van het rijbewijs minimaal iedere 5 jaar een medische keuring verplicht. Ook voor jongere automobilisten kan het nodig zijn om een medische keuring te ondergaan. Dat gebeurt als de gezondheidstoestand gevaar zou kunnen opleveren voor de (mede) weggebruiker. Het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) beslist hierover. 

Voorbereiding op de keuring

U kunt op het gemeentehuis een keuringformulier ophalen. U neemt dit mee naar de keuring. Wij verzoeken u het formulier alvast in te vullen. De vragen gaan over uw medische voorgeschiedenis en mogelijke klachten. De arts zal de vragenlijst met u doornemen. U hoeft uiteraard het gedeelte over het lichamelijk onderzoek niet in te vullen, dit is een taak van de keurend arts. U hoeft geen urine mee te brengen, maar wij vragen u wel met een redelijk gevulde blaas te komen. Na afloop krijgt u het formulier mee terug.