Check-up particulieren

Wat is een check-up?

Uw gezondheid is bepalend voor de kwaliteit van uw leven, maar kan u ook onzeker maken. De onderzoeken van een lichamelijke check-up geven samen een bijzonder goed beeld van uw lichamelijke gesteldheid op dat moment.

Inhoud van de keuring

Een check-up is een uitgebreid lichamelijk onderzoek met de volgende onderdelen:

 • bespreken van een vragenlijst
 • algeheel lichamelijk onderzoek
 • het bepalen van lengte, gewicht en vetpercentage
 • bloeddrukmeting
 • uitgebreid bloedonderzoek
 • ogentest
 • gehoortest
 • urine-onderzoek
 • longfunctietest
 • rust-ECG
 • maximale fietstest met ademgasanalyse, ECG en bloeddrukcontrole

De resultaten worden na afloop besproken. U krijgt een schriftelijke rapportage thuisgestuurd. De kosten van een check-up bedragen € 480,-.

Voorbereiding op de keuring

U kunt hieronder de vragenlijst voor de check-up downloaden. Wilt u thuis de vragen beantwoorden en het formulier meebrengen naar de keuring? Wilt u vooraf geen zware inspanning verrichten? En vlak tevoren geen koffie of thee drinken? Wij verzoeken u een sportbroek en sportschoenen mee te brengen. U kunt na de check-up douchen bij CWZ sportgeneeskunde.