Keuringen bedrijven sportgeneeskunde

Als u uw medewerker wilt keuren voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, bent u bij CWZ sportgeneeskunde aan het goede adres. Staat de gewenste keuring niet vermeld, dan kunt u contact met ons opnemen voor een passende keuring.

Check-up / managementkeuring

U kunt met uw bedrijf terecht voor een check-up van de gezondheid van uw werknemers. Lees meer >

Persluchtkeuring

Voor medewerkers van de brandweer is er de persluchtkeuring. Met deze keuring wordt de gezondheid van brandweerlieden in kaart gebracht. Lees meer >

Bodemsaneringskeuring

Voor werknemers die werkzaamheden verrichten in of met verontreinigde grond is er de bodemsaneringskeuring. Lees meer > 

Sportmedische begeleiding voor gezonde werknemers

Gezonde werknemers zijn essentieel voor een bedrijf. De afdeling sportgeneeskunde van CWZ biedt uw bedrijf sportmedische begeleiding. Lees meer > 

U verlaat hiermee de informatiepagina's over specialisme sportgeneeskunde.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.