Keuringen bedrijven: bodemsaneringskeuring

De bodemsaneringskeuring is een arbeidsgezondheidskundig onderzoek van werknemers die werkzaamheden verrichten in of met verontreinigde grond.

De medische keuring is gericht op een vroegtijdig ontdekken van mogelijke gezondheidsschade. Ook is zij gericht op het beoordelen van de geschiktheid voor de werkzaamheden.

Toon meer

U kunt bij ons terecht voor alle typen bodemsaneringskeuringen (type A, B, en C):

 • De bodemsaneringskeuring klasse A is voor werknemers die in beginsel niet aan de verontreinigende stoffen worden blootgesteld. Dit is dankzij aanvullende maatregelen zoals het werken in een op overdruk gezette cabine.
 • De bodemsaneringskeuring klasse B is voor werknemers die in vervuilde grond werken en bescherming moeten kunnen dragen (zoals beschermende kleding en gelaatsmaskers). En voor situaties waarbij machinisten en chauffeurs buiten de cabine ook adembescherming moeten gebruiken.
 • De bodemsaneringskeuring klasse C is voor werknemers die met perslucht moeten kunnen werken.

Na afloop van de keruign ontvangt het bedrijf een goedkeuringsbewijs. Degene die gekeurd wordt, krijgt een verslag van de keuring en goedkeuringspasje.

Inhoud van de keuring

De inhoud van een bodemsaneringskeuring is als volgt:

 • bespreken van een medische vragenlijst
 • lichamelijk onderzoekbloedonderzoek (inclusief bloeddrukmeting)
 • bepaling van lengte en gewicht
 • ogentest
 • longfunctietestrust
 • ECG (hartfilmpje) / inspannings ECG
 • urine-onderzoek

Voorbereiding op de keuring

U kunt hieronder de medische vragenlijst downloaden. Deze mag u ingevuld meebrengen naar uw afspraak.

Vragenlijst

 • Sportmedische_vragenlijst_2017.pdf 06-2021 92 KB

U verlaat hiermee de informatiepagina's over specialisme sportgeneeskunde.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.