Overbelasting

Wat is overbelasting?

Wanneer u veel sport is er een risico dat u overtraint raakt. Overtrainingsverschijnselen kunnen veroorzaakt worden:

  • doordat de belasting te zwaar is of
  • doordat de belastbaarheid verminderd is of
  • door een combinatie van beide

Allerlei factoren kunnen hierbij meespelen zoals stress, een drukke agenda, een ziekte of een blessure. Dit leidt er uiteindelijk toe dat iemand verminderd belastbaar is en vatbaarder is voor overtraindheid.
Vaak zien we bij sporters overtrainingsverschijnselen in een periode van zware training waarin belasting op belasting wordt gestapeld zonder dat er ruimte is voor voldoende herstel.
Er zal een opstapeling van vermoeidheid optreden wat uiteindelijk tot klachten kan leiden.

Klachten/symptomen

  • Vermoeidheid
  • Afname van het prestatievermogen
  • Verhoogde hartslag in rust
  • Onrustig gevoel
  • Spierpijn

Waarom naar CWZ bij overbelasting?

De sportarts kan gericht onderzoek doen en u begeleiden in de periode om te herstellen. Verder kunnen ze uitsluiten of er niet iets anders aan de hand is, bijvoorbeeld aan hart en longen.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over specialisme sportgeneeskunde.

U kunt bij deze aandoening de volgende onderzoeken krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende specialismen. Dit hangt af van uw situatie.