Wat is spoed?

U kunt terecht bij de spoedeisende hulp wanneer er sprake is van spoed. Dat is:

  • nadat u ergens onwel bent geworden of letsel hebt opgelopen en per ambulance naar de spoedeisende hulp wordt gebracht
  • wanneer uw huisarts u verwijst naar de spoedeisende hulp.

Eerst naar de huisarts

Het is niet de bedoeling dat u op eigen initiatief naar de spoedeisende hulp gaat. De huisarts bepaalt of uw doorverwezen wordt naar de spoedeisende hulp. Ook als de klachten al langer bestaan en als u met deze klachten al eerder bij uw huisarts bent geweest, verzoeken wij u met klem om eerst uw eigen (dienstdoende) huisarts te raadplegen. Op die manier blijven de wachttijden voor echte spoedpatiënten beperkt.

Huisartsenpost

Tussen 17.00 uur en 08.00 uur en in de weekenden kunt u een huisarts raadplegen op de huisartsenpost. Deze post is gevestigd op het Spoedplein van CWZ, naast de spoedeisende hulp. Het kan zijn dat de huisarts u naar ons verwijst of naar: