Revalidatie na amputatie van een arm of been

Onder begeleiding revalideren van een amputatie. 

Wanneer begint de revalidatie?

Direct na de amputatie begint u met revalidatie en oefentherapie. Een revalidatiearts en een fysiotherapeut begeleiden u hierbij. De physician assistant en de revalidatiearts bekijken waar de verdere revalidatie het beste kan plaatsvinden. Van de fysiotherapeut krijgt u oefeningen die de spieren van het overgebleven deel van uw arm of been sterker maken.

Revalidatie na ontslag uit het ziekenhuis

Eenmaal uit het ziekenhuis gaat u verder met revalideren. Dat kan in een verpleeghuis of een revalidatiecentrum. Behalve van de revalidatiearts en de fysiotherapeut krijgt u hulp van een ergotherapeut en een maatschappelijk werker of psycholoog.

Maatschappelijk werker of pyscholoog

De maatschappelijk werker of psycholoog begeleidt u bij het verwerken en leren accepteren van de amputatie. Bij haar kunt u ook terecht met eventuele relatieproblemen na de amputatie of angst- en schaamtegevoelens.

Ergotherapeut

De ergotherapeut zorgt ervoor dat u straks weer zo veel mogelijk alles zelf kunt doen. Zij helpt u om de beste manier te vinden om te zitten, te staan, een kopje koffie te halen, u aan te kleden en al die andere handelingen die eerst zo vanzelfsprekend waren.

Waar gebeurt de revalidatie?

De revalidatie gebeurt in eerste instantie op de verpleegafdeling en later in het revalidatiecentrum of verpleeghuis.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over specialisme revalidatiegeneeskunde.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.