Psychiatrie

Wie zijn we?

De afdeling psychiatrie biedt gespecialiseerde zorg voor volwassenen vanaf 18 jaar met psychiatrische problematiek. Wij zijn gespecialiseerd in POP, Parkinson, oncologie, angststoornissen, bipolaire en andere stemmingsstoornissen en SOLK: Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten.

Met specialistische kennis en grondige diagnostiek brengen wij uw klachten goed in kaart. Hierbij hebben wij speciale aandacht voor de combinatie van psychiatrische en lichamelijke aandoeningen. Er is laagdrempelig contact mogelijk met andere specialisten in het ziekenhuis waardoor behandeling goed op elkaar afgestemd kan worden. Zo kunnen wij een gericht behandeladvies formuleren. Ons behandelaanbod stemmen we zoveel mogelijk af op uw persoonlijke situatie. Samen werken we aan doelen die we met elkaar afspreken. We bieden intensieve zorg en ondersteuning van herstel. Daarnaast zullen we samen met u een geschikt vervolgtraject ingang zetten voor lange termijn behandeling en ondersteuning.

Behandelteam

Het behandelteam bestaat uit psychiaters, arts-assistenten, verpleegkundigen, psychologen, vaktherapeuten, diëtisten, maatschappelijk werk, en andere specialisten uit het ziekenhuis die medebehandelaar zijn. Ook hebben wij een ervaringsdeskundige in ons team.

Naast patiëntenzorg, geven wij onderwijs aan studenten, en leiden we psychiaters, psychologen en huisartsen op. De afdeling bestaat uit een polikliniek, een medisch-psychiatrische unit (opname afdeling), opname vervangende deeltijd behandeling, een psychotherapeutische deeltijdbehandeling SOLK, en een consultatieve dienst.

Contact

Telefoon
024 365 82 05

Polikliniek psychiatrie
A15

Verpleegafdeling
A14

CWZ als opleidingsziekenhuis

Bij de afdeling psychiatrie zijn er verschillende opleidingsplekken. Wil je weten voor wie? Lees meer.

U kunt met dit specialisme te maken krijgen bij deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit specialisme te maken krijgen met de volgende verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit specialisme te maken krijgen met deze zorgprofessionals. Dit hangt af van uw situatie.

B
L
M
R
  • Remij, C.C.T.
    Specialistisch verpleegkundige psychiatrie/cognitief gedragstherapeutisch medewerker VGCt