Ooglidoperatie

Wat is een ooglidoperatie?

Dat is een operatie aan het ooglid. Er zijn verschillende redenen om een ooglid te opereren.

  • Een deel van deze operaties wordt altijd vergoed, zoals zwellingen van een ooglid en naar binnen of naar buiten gedraaide oogleden.
  • Bij andere aandoeningen, zoals de verschillende vormen van hangende bovenoogleden, wordt de ingreep alleen vergoed als uw zorgverzekering hiervoor toestemming geeft.

Waarom naar CWZ voor ooglidoperatie?

Op de polikliniek oogheelkunde werken twee oogartsen die gespecialiseerd zijn in ooglidoperaties. Tijdens het bezoek aan de polikliniek bespreekt de oogarts met u de mogelijkheden. U kijkt dan ook samen of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

Hoe gebeurt een ooglidoperatie?

Een ooglidoperatie vindt meestal plaats onder lokale verdoving. Dit gaat met een injectie in de huid. Het ooglid is dan verdoofd zodat u geen pijn heeft tijdens de operatie. De oogarts maakt een sneetje in de huid en verhelpt het probleem. Aan het eind van de operatie plaatst de oogarts een aantal hechtingen. Daarna gaat u naar huis. De hechtingen worden na 1 week verwijderd. De genezing duurt ongeveer 3 maanden.

Waar gebeurt een ooglidoperatie

Deze gebeurt op de operatiekamer op de oogkliniek.

 

U verlaat hiermee de informatiepagina's over specialisme oogkliniek.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.