PET/CT-scan van de hersenen

Wat is een PET/CT-scan van de hersenen

Bij een PET/CT-scan worden een PET-scan en een CT-scan gecombineerd. Deze scans vullen elkaar aan. Een CT-scan maakt met foto's een dwarsdoorsnede van uw lichaam, waardoor het als een soort 'plakje' te zien is. Een PET-scan laat zien of er een verlaagde suikerstofwisseling is. Door deze combinatie is onder andere dementie op te sporen.

Voorbereiding

Bij dit onderzoek hoort een voorbereiding. Deze voorbereiding is te vinden in de folder.

Waar gebeurt een PET/CT-scan van de hersenen

Een PET/CT-scan gebeurt op de afdeling nucleaire geneeskunde van CWZ.

Meer over PET/CT-scan van de hersenen?

Hoe wordt een PET/CT-scan bij sarcoïdose gemaakt?

 • U neemt plaats in een comfortabele stoel.
 • De laborant brengt een infuusnaaldje in uw arm. Via het naaldje neemt de laborant een beetje bloed af om uw bloedsuikerwaarde te bepalen.
 • Hierna wordt het licht in de kamer gedimd.
 • Na een wachttijd van 15 minuten, waarin u zo stil mogelijk blijf liggen, spuit de laborant een radioactieve vloeistof in.
 • De vloeistof heeft 30 minuten nodig om door uw hersenen opgenomen te worden.
 • Het is belangrijk dat u tijdens deze 30 minuten zo stil mogelijk blijft liggen en dat u niet praat. U krijgt een noodbel in de hand en de laborant verlaat de kamer. De laborant kan u via een camera blijven zien.
 • Na 30 minuten stuurt de laborant u naar het toilet om te plassen.
 • Dan neemt de laborant u mee naar de ruimte met de PET/CT-scan.
 • U ligt op uw rug, op het bed van de PET/CT-scan met uw hoofd in een steun.
 • De laborant verlaat de ruimte en ziet u door het raam en hoort u via de intercom.
 • Het is belangrijk dat u tijdens de PET/CT-scan heel stil blijft liggen. De scan duurt ongeveer 15 minuten.
 • Na ongeveer 10 minuten heeft de laborant de scan bekeken en krijgt u te horen of het onderzoek klaar is.

Röntgencontrastvloeistof bij PET/CT-scan

Het kan zijn dat er na de PET/CT-scan nog een aanvullende CT-scan gemaakt wordt. Daarbij wordt er meestal een röntgencontrastvloeistof bij u ingespoten.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over specialisme nucleaire geneeskunde.

U kunt dit onderzoek krijgen bij deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.