Medisch specialistische keuring

Kosten keuring

De kosten van de keuring zijn afhankelijk van de aandoening waarvoor u gekeurd moet worden. Op basis daarvan maken wij een inschatting van de zwaarte van de keuring en kunnen wij voldoende tijd voor u reserveren. De tabel is een richtlijn voor de zwaarte van de keuring en de kosten.

Ondanks de inschatting vooraf kan het gebeuren dat de keuring langer duurt, of juist minder lang duurt. De arts kan daarom bij het bepalen van het tarief afwijken van de genoemde categorieën, zowel naar boven als naar beneden. In dat geval zal de arts u hiervan in kennis stellen.
Na ontvangst van uw betaling (alleen per bank/giro) sturen wij het rapport naar u toe.

CWZ afspraak voor keuring CBR

U heeft een brief van het CBR ontvangen waarin staat dat u een afspraak moet maken bij CWZ voor een keuring.

Deze afspraak willen wij graag voor u maken. Hiervoor hebben wij de correspondentie van het CBR nodig. U hoeft hiervoor niet te bellen. Vaak kruist deze post elkaar en zijn wij nog niet in het bezit van de juiste papieren. Wij kunnen pas een afspraak maken als wij weten hoeveel tijd er nodig is voor de keuring. Dit staat in de brief van het CBR.  Zodra wij de papieren hebben ontvangen van het CBR kunnen wij een afspraak voor u maken. De afspraak krijgt u per post thuis gestuurd.

Eigen verklaringen/gezondheidsverklaring

Als  u deze nodig heeft, geeft het CBR aan dat u hiervoor terecht kan bij uw eigen specialist. CWZ is aangesloten bij het KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst). Het KNMG heeft als standpunt dat de behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt. Waarbij hij/zij een oordeel geeft over de medische geschiktheid/ongeschiktheid van de patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen (bijv. auto besturen of wel/niet kunnen werken).

Neemt u contact op met het CBR om aan te geven dat CWZ neurologie geen eigen verklaringen afgeeft. En er dus een keuring aangevraagd moet worden. Wij zullen dan van het CBR een nieuwe brief ontvangen waarin wij u mogen oproepen voor een keuring. De afspraak krijgt u per post thuis gestuurd. Voor deze keuringen zijn vastgestelde tarieven.

Prijzen (incl. 21% BTW)

Licht € 95,63
Middel € 143,43
Zwaar € 235,95

Keuringen

Licht Middel Zwaar
Epilepsie Beroerte overig Dementie
Wegraking overig Spierziekten Parkinson
TIA Slaapstoornissen Multiple sclerose
Tumoren
Niet progressieve aandoeningen
Overig