Wat is een exacerbatie-schub-relapse?

Deze verschillende woorden bedoelen hetzelfde.
Het gaat om een periode van neurologische achteruitgang die langer duurt dan 24 uur en waarbij er geen sprake van koorts is. Bij een opflakkering kan het gaan om een herhaling van oude uitval, klachten dan wel nieuwe uitval, klachten. De uitval, klachten kunnen verschillend aanwezig zijn. Bijvoorbeeld moeilijk bewegen van hand, arm of voet, been, wazig zien, dubbelzien, gevoelsstoornissen, extreme onhandigheid of incontinentie.
Tevoren hoort er over het algemeen een periode geweest te zijn van minstens 30 dagen waarin er geen nieuwe ms activiteit aanwezig was.
Bij vermoeidheid, hitte of stress ervaren mensen met ms soms gedurende enkele uren een toename van klachten met eventueel neurologische uitval. Het betreft vrijwel altijd klachten die al eens eerder zijn voorgekomen. Het wordt dan geen relapse, opflakkering genoemd.