Syringomyelie operatie

Een operatie om holtevorming in het halsmerg te verhelpen. 

Het gaat bij syringomyelie om holtevorming in het ruggenmerg van de halswervelkolom. Het kan zich uitbreiden tot ver naar beneden, zelfs tot het uiteinde van het ruggenmerg (dat zich ter hoogte van de eerste lendenwervel bevindt) toe.

Hoe gaat een operatie bij syringomyelie

Bij een behandeling van syringomyelie worden twee behandelingen gedaan:

  • opheffen van de beknelling en vrij maken van de ruimtes rond het bovenste deel van het halsmerg. Bij deze operatieve behandeling wordt het achterhoofdsgat naar achteren toe verruimd, waarna het harde hersenvlies wordt geopend. Nadat de verklevingen rond de punt van de kleine hersenen zijn opgeheven en deze eventueel zijn verkleind wordt het hersenvlies gesloten.
  • Drainage (afvoeren) van de syrinx of holte zelf. Nadat bij een operatie het ruggenmerg is vrijgelegd kan aan de achterzijde door een klein sneetje de holte worden open gemaakt. Door dit sneetje kan een drain (buisje) in de holte worden gelegd. Via de drain kan het vocht worden afgevoerd naar de ruimte rond het ruggenmerg of eventueel een andere ruimte zoals de borstholte.

Resultaten van de behandeling

Deze behandeling heeft niet altijd het gewenste resultaat. Soms kan het proces tot staan gebracht worden, soms treedt enige verbetering op, maar ook verslechtering wordt wel gezien. Er kan niet altijd een voorspelling van het resultaat worden gegeven. Vooral de behandeling met alleen de drain kan tegenvallen. Het slangetje kan gemakkelijk verstopt raken of uit de holte schuiven. Ook als de behandeling wel goed geluk is, kunt u na een tijdje toch weer last krijgen.

Waar wordt een operatie bij syringomyelie gedaan?

Een operatie bij syringomyelie wordt gedaan op de OK (operatiekamer).

U verlaat hiermee de informatiepagina's over specialisme neurochirurgie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.