Kanaalstenose operatie

Wat is een kanaalstenose operatie?

Met een kanaalstenose operatie maakt de arts ruimte voor uw zenuwen door beschadigingen in uw rug- of nekwervels te verwijderen. Hierdoor zullen uw klachten verdwijnen. Een kanaalstenose operatie wordt ook wel een laminectomie operatie of ILD (interlaminaire decompressie) genoemd.

Snelle behandeling

Dankzij een nieuw zorgtraject kunt u voor herniaoperatie veel sneller terecht in CWZ. U bent binnen een week welkom op de polikliniek voor een gesprek, een voorlopige diagnose en een snelle afspraak voor een MRI-scan. Na de MRI-uitslag krijgt u opnieuw een gesprek met de arts. Is een operatie nodig? Dan krijgt u die meestal binnen 4 weken.

Meestal kunt u de eerste dag na de operatie weer naar huis. In de eerste periode is het normaal als u regelmatig spierpijn of wondpijn heeft. Ook de zenuw is nog herstellende. Dit kan nog prikkeling kan geven. Wanneer u weer kan beginnen met werken en sporten is per persoon verschillend. Uw arts vertelt u meer over uw persoonlijke situatie.

 

Hoe gaat een kanaalstenose operatie?

Eerst wordt u onder narcose gebracht. U bent dan volledig verdoofd. Daarna maakt de chirurg een sneetje in uw rug. De lengte van dit sneetje is per persoon verschillend. Tijdens de operatie wordt de rugspier opzij geschoven en komen de wervels vrij te liggen. Vervolgens verwijdert de chirurg de wervelbogen gedeeltelijk of helemaal. Ook haalt de chirurg eventuele botwoekering of verdikt bindweefsel weg. Dit zorgt ervoor dat uw zenuwen weer de ruimte krijgen, waardoor uw rug- of beenklachten verdwijnen. De wond wordt gehecht met oplosbare hechtingen. De operatie duurt ongeveer 60 minuten als het om één wervelniveau gaat, anders zal dit langer zijn.

Waar gebeurt een kanaalstenose operatie?

Als u kanaalstenose heeft, wordt u behandeld op de verpleegafdeling van orthopedie. De operatie vindt plaats in de operatiekamer.

Meer over een kanaalstenose operatie

U verlaat hiermee de informatiepagina's over specialisme neurochirurgie.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.