Hersenabces behandeling

Een hersenabces is goed te behandelen. Mensen die behandeld worden genezen vrijwel altijd helemaal.

Behandeling bij een hersenabces

Er zijn drie behandelingen:

  • Behandeling met antibiotica (link naar medicijnen). Dit heeft alleen zin als het abces nog niet afgekapseld is. Als het al afgekapseld is, kunnen de antibiotica niet meer in het abces komen. Ook de bloed-hersenbarrière kan een probleem zijn. Deze zorgt er voor dat bepaalde stoffen (zoals antibiotica) niet zomaar in de hersenen kunnen komen. Een dergelijke behandeling kan alleen als het (beginnende) abces vroeg is opgespoord en als de veroorzakende bacterie bekend is. De behandeling zal bestaan uit het langdurig (minstens 6 weken) geven van antibiotica via een infuus.
  • Stereotactisch (of via een gaatje in de schedel) leegmaken van het abces. Hierbij wordt de pus uit het abces gezogen en wordt de holte gespoeld als dat nodig is. Het kan zijn dat u ook nog antibiotica krijgt. De stereotactische behandeling zal vooral gekozen worden bij diep gelegen abcessen of wanneer er sprake is van meerdere haarden.
  • Operatief. De operatie van een abces gaat net als bij een hersentumor. Er wordt een luikje in de schedel gemaakt, waarna na het openen van het harde hersenvlies de abcesholte wordt leeggemaakt en gespoeld. Ook bij deze behandeling zult u nog langdurig antibiotica krijgen.

Welke behandeling u krijgt, hangt af van de oorzaak van het abces, maar ook van de grootte, de plaats en of er meerdere abcessen zijn. Soms vindt een combinatie van bovengenoemde behandelingen plaats.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over specialisme neurochirurgie.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.