Hernia operatie

Wat is een hernia operatie?

Als u veel klachten heeft door hernia, kan een operatie nodig zijn om de hernia te verwijderen.

Snelle behandeling

Dankzij een nieuw zorgtraject kunt u voor een hernia operatie veel sneller terecht in het CWZ. U bent binnen een week welkom op de polikliniek voor een gesprek, een voorlopige diagnose en een snelle afspraak voor een MRI-scan. Na de uitslag krijgt u opnieuw een gesprek met de arts. Een eventuele operatie vindt meestal binnen 4 weken plaats.

Meestal mag u de dag na de operatie weer naar huis. In de eerste periode is het normaal als u regelmatig spierpijn of wondpijn heeft. Ook de zenuw is nog herstellende. Dit kan prikkeling geven. Wanneer u weer kan beginnen met werken en sporten is per persoon verschillend. De arts vertelt u meer over uw persoonlijke situatie.

Hoe gaat een hernia operatie?

Eerst wordt u onder narcose gebracht. U bent dan volledig verdoofd. Daarna maakt de arts een sneetje in uw rug. De lengte van dit sneetje is per persoon verschillend. Tijdens de operatie worden de spieren en zenuwen opzij gelegd waardoor het wervelkanaal zichtbaar wordt. De arts zoekt de hernia en de beknelde zenuwwortel op en haalt de uitpuilende kern weg. Zo komt de beknelde zenuw weer vrij te liggen. De orthopeed hecht de wond met oplosbare hechtingen. De operatie duurt ongeveer 60 minuten.

Waar gebeurt een hernia operatie?

Als u een hernia heeft, wordt u behandeld op de verpleegafdeling neurochirurgie. De operatie vindt plaats in de operatiekamer van CWZ.

Meer over hernia operatie

U verlaat hiermee de informatiepagina's over specialisme neurochirurgie.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.