Craniotomie

Wat is craniotomie?

Craniotomie is het openen van de schedel. De ingreep vindt meestal plaats onder narcose. Als het duidelijke voordelen heeft dat de patiënt wakker is, bijvoorbeeld wanneer de tumor in of dichtbij het spraakgebied ligt, gebeurt deze ingreep soms onder plaatselijke verdoving. Tijdens de operatie kan dan nagegaan worden of het spraakcentrum van de patiënt blijft functioneren.

De operatie

Voor de operatie wordt (een gedeelte van) de hoofdhuid kaalgeschoren. Bij een craniotomie maakt de neurochirurg als het ware een luikje in de schedel. Via deze opening wordt de operatie verder uitgevoerd. Soms neemt de specialist alleen een stukje tumorweefsel weg voor microscopisch onderzoek. In de meeste gevallen verwijdert de neurochirurg zo veel mogelijk tumorweefsel. De ingreep is dan niet alleen bedoeld om weefsel te verwijderen voor onderzoek, maar is tevens een behandeling. Na beëindiging van de operatie wordt het luikje weer in de schedel teruggeplaatst.

Een craniotomie wordt onder andere uitgevoerd bij tumoren, bij bloedingen en microvasculaire decompressieoperatie.

Na de operatie

Wanneer er na de operatie geen complicaties optreden, kan u vaak binnen 2 tot 7 dagen weer naar huis. Bij complicaties of traag herstel kan een langere ziekenhuisopname nodig zijn.

Waar gebeurt een craniotomie?

Een craniotomie gebeurt op de OK (operatiekamer).

Meer over een craniotomie

Neurochirurgisch Centrum Nijmegen

U verlaat hiermee de informatiepagina's over specialisme neurochirurgie.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.